Powrót

Jasenovac – bałkański Auschwitz

Wielu katolików wzdryga się na myśl o tym, ze KRK mógłby być bezpośrednio odpowiedzialny za spowodowanie wojen światowych. Media zawsze stały po stronie władców i wiele zbrodni nie było raportowanych w mediach kontrolowanych przez różnej maści kontrolerów. Polski świat powojenny nie zdawał sobie sprawy ze zbrodni w Katyniu przez dziesiątki lat.

Potem nastąpił Katyń II i także media milczą o najbardziej bolesnych szczegółach.

Ale nie tylko Katyń I oraz Katyń II są ofiarami mediów. Tzw. bałkański Auschwitz także rzadko trafia na pierwsze strony gazet oraz na ekrany najbardziej popularnych (czytaj: najbardziej ogłupiających) sieci.Jasenovac – bałkański Auschwitz

21 kwietnia 2006 r. odbyły się w Jasenovacu uroczystości z okazji 61 rocznicy wyzwolenia obozu zagłady. Prezydent Chorwacji, katolik Mesić, przyznał, że “Jasenovac był widownią ludobójstwa, holokaustu i zbrodni wojennych… Honor narodu chorwackiego ocalili w tych dniach bojownicy antyfaszystowscy, którym na zawsze powinniśmy być za to wdzięczni”. Kto zatem honor narodu chorwackiego splamił?

W 1941 r., po ataku Hitlera na Jugosławię, Ante Pavelić proklamował Niezależne Państwo Chorwackie (NDH), satelitę faszystowskich Niemiec. Państwowym programem katolickiego NDH była eksterminacja Żydów, Cyganów i prawosławnych Serbów w celu pełnej faszyzacji i katolicyzacji kraju. Piusowi XII, “papieżowi Hitlera”, marzyła się krucjata na bolszewików, zniszczenie prawosławia i “nawrócenie Rosji”. Cel ten widział już blisko – w wyprawie Hitlera.

Chorwacja to przypadek szczególny. Kler prawie zawsze dokonywał zbrodni cudzymi rękami, wykorzystując podporządkowaną sobie władzę świecką. Nawet wyroki kościelnej inkwizycji wykonywali cywile, co dzisiaj daje kościelnym fałszerzom historii okazję do umywania rąk i uchylania się od odpowiedzialności za zbrodnie. TO NIE MY! A że z boku zawsze stał ksiądz…

W NDH puściły wszelkie hamulce – duchowni katoliccy mordowali ludzi własnymi rękami. Według historyków, aż 953 duchownych katolickich brało czynny udział w rzeziach! Katoliccy księża i mnisi przewodzili wielu bandom ustaszowskich morderców, a franciszkański zakonnik Miroslaw Filipowić został komendantem obozu zagłady w Jasenovacu – “bałkańskim Oświęcimiu”. Do prześladowań kler katolicki nawoływał Chorwatów z ambon. Minister oświaty Budak jawnie głosił: “Część Serbów wybijemy, część wygnamy, a resztę, która musi przyjąć religię katolicką, włączymy do narodu chorwackiego… Wszystkie nasze poczynania wynikają z wierności wobec religii i Kościoła katolickiego.”

Znacznie więcej w linku - http://wolnemedia.net/historia/jasenovac-katolicki-oswiecim-a-jp2/

Inny artykuł...

Pavelić Ante, czyli katolicki nazizm po chorwacku.

Zaczęło się to 7 stycznia 1929 roku. Tego dnia Pavelić założył partię ustaszów, partię powstańców. W roku 1934 brał on udział w podwójnym morderstwie, za co został skazany na śmierć. 10 kwietnia 1941 roku niemieckie wojska napadły na Jugosławię. Po ich wkroczeniu — Pavelić proklamował „niezależne państwo chorwackie”. Tekst ogłoszonej proklamacji brzmiał: „Opatrzność boska i wola naszego wielkiego sprzymierzeńca sprawiły, że dzisiaj, w przededniu zmartwychwstania Syna Bożego zmartwychwstało także niezależne państwo chorwackie. Niech Bóg będzie z Chorwacją!”

W tym linku mamy także wiele szczegółów. http://ww.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/nazizm/pavelic.php

Natomiast w tym linku jest wiele zdjęć oraz linków do zdjęć.

http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/nazizm/pavelic_foto.php

 

 

 

 

Napisano: 5 Grudnia 2010

Ostatnie uaktualnienie: 5 Grudnia 2010

 

powrót
 
powrót na górę