Wielkość czcionki - A A A
 

 

Kto i w jaki sposób walczy przeciwko Chrześcijaństwu?

 

Ostatnie uaktualnienie: 25 Lutego 2012

 

Znalazłem ostatnio pewne ślady, prowadzące do kolejnego odkrycia pewnych konkretnych powiązań religijno politycznych. Znalazłem pewien link, który pozwolił mi jeszcze szerzej otworzyć moje oczy.

https://sites.google.com/a/jewishjesuits.com/www/

Z pewnych nieznanych przyczyn liku tego nie można przetłumaczyć w Google Tłumacz. Jednakże można przetłumaczyć to na 'żywo'.

Tytuł witryny - Jezuici żydowskiego pochodzenia. Słownik biograficzny.

Mężczyźni z żydowskim rodowodem utworzyli Zakon słynny ze swej doktryny, świętości i erudycji. García Girón de Alarcón
My, Jezuici z przyjemnością przyznajemy naszych żydowskiego pochodzenia członków. Jerónimo Nadal Morey

Dalej na tej witrynie jest mnóstwo detali biograficznych poszczególnych członków Zakonu Jezuitów, z których wielu posiada właśnie żydowskie korzenie.

Moim zdaniem jest to niezwykle ważne, ponieważ w doskonały sposób wypełniają się proroctwa biblijne.

Jak powszechnie wiadomo, Zakon Jezuitów jest potężnym ramieniem Kościoła Katolickiego, a ściślej mówiąc - Watykanu.

Nie ma żadnych wątpliwości, że Watykan jest żywo zainteresowany Syjonem, czyli jerozolimskim wzgórzem, które pomimo zajęcia tego świętego miasta nadal nie jest pod kontrolą Watykanu, Jezuitów oraz... Żydów. Stolicą Izraela jest nadal Tel Aviv, a Syjon jest kontrolowany przez Islam.

Zakon Jezuitów jest nie tyle zakonem kleru, jak np. Franciszkanie. Jezuici to cywilna armia a jej przywódca tytułowany jest Generałem. Jest także ewidentne, że Kościół Rzymski praktycznie kontynuuje starotestamentowe rytuały, ubiory z dodatkiem Jezusa i jego matki, jako Batki Boskiej - ściślej mówiąc starożytnej bogini Astarte, czczonej przez odstępczych Żydów przed naszą erą.

Z jednej strony mówi się nam, że Żydzi i Masoneria opanowali Watykan. Z drugie strony wygląda na to, ze proroctwa biblijne się spełniają i Watykan (Babilon Wielki) kontroluje syjonistyczną Bestię.

Połączmy teraz kilka hipotez i faktów.

  • Podejrzewa się, że to właśnie Jezuici napisali Hitlerowi Main Kampf. O.Staempfle - jak poinformował świat Alberto Rivera.
  • Widomo, ze żydowscy syjoniści wraz z Watykanem wyposażyli Hitlera do wojny.
  • Podejrzewa się także, że Żydzi - Ginsberg, Rothschild, Hertzl napisali Protokoły Mędrców Syjonu.
  • Nie jest tajemnicą, że syjoniści spowodowali rewolucje - we Francji i w Rosji.
  • Nie ulega także wątpliwości, że syjoniści stale powiększają swoja władzę na świecie.
  • Wszystkie te ślady prowadzą do jednego miejsca i dwóch graczy.

Watykańskie papiestwo oraz pro syjonistyczny Zakon Jezuitów.

Babilon ujeżdża Bestię!

Jeżeli owe dociekania mają sens, sprawdźmy plany... syjonistów odnośnie religii. Owe plany są wyłuszczone w Protokołach mędrców Syjonu.

Sprawdźmy kilka istotnych szczegółów.

 

Protokół IV

ZNISZCZYMY BOGA!

§ 3. Wolność i wiara Wolność mogłaby być nieszkodliwą i istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga, na braterstwie ludzkości lecz poza obrębem myśli o równości, której przeczą podstawy tworzenia, jakie ustaliły podległość. Naród, posiadający wiarę podobną, byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód spokojnie, kierowany dłonią swego pasterza duchowego, posłuszny Boskiemu podziałowi na ziemi. Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać z umysłu gojów zasady Bóstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne.


Protokół IX

§ 11. Fałszywe teorie

Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam, jako fałszywe lecz wpajanych przez nas.


Protokół XIV

§ 1. Religia przyszłości

Kiedy już zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane, poza naszym kultem jedynego Bóstwa, z którym losy nas łączą wskutek tego, że jesteśmy narodem wybranym i przez które losy nasze związane są z losami świata. Dlatego też powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia. Jeśli z tego powodu powstaną ateiści współcześni, to jako stopień przejściowy nie przeszkodzą naszym zamiarom, będą zaś przykładem dla tych pokoleń, które będą słuchały naszych kazań o religii mojżeszowej. Religia ta, będąca systemem trwałym i ściśle obmyślonym, doprowadziła do podboju przez nas wszystkich narodów. Podkreślać będziemy również jej prawdę mistyczną, na której jak to będziemy głosili, polega cała jej siła wychowawcza!

Zwróćmy uwagę na to, że nie chodzi o Boga, ale o Bóstwo.


Protokół IX

§ 11. Fałszywe teorie

Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam, jako fałszywe lecz wpajanych przez nas.

§ 24. Król izraelski - patriarchą świata

Kiedy król izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronę, zaofiarowaną mu przez Europę, z tą chwilą stanie się patriarchą świata. Ofiary niezbędne, złożone dla niego, z powodu swej celowości nigdy nie dorównają liczbie ofiar, złożonych w ciągu wieków przez manię wielkości, zawartą w konkurencji rządów gojów. Król nasz będzie nieustannie obcował z narodem. wygłaszając dla niego z trybuny przemówienia, które fama rozniesie natychmiast po całym świecie.

 


Protokół XVII

§ 2. Dyskredytowanie (psucie opinii) kleru gojów.

Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób uniemożliwić posłannictwo jego, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa maleją z dniem każdym.

§ 3. Wolność sumienia

Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z innymi wyznaniami damy sobie radę jeszcze łatwiej lecz mówić o tym byłoby przedwcześnie. Klerykalizm i klerykałów ujmiemy w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się w kierunku odwrotnym do ich ruchu poprzedniego.

§ 4. Plany syjońskie odnośnie dworu papieskiego

Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia dworu papieskiego, wówczas palec niewidzialnej ręki wskaże narodom w stronę dworu tego, kiedy zaś narody rzucą się tam, wystąpimy w charakterze obrońców jego, by nie dopuścić do znacznego upuszczenia krwi. Przy pomocy dywersji tej wedrzemy się do wnętrza tego dworu, którego nie opuścimy, nie zniszczywszy uprzednio całej jego siły.

§ 5. Król żydowski - papieżem, patriarchą świata

Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą kościoła międzynarodowego.

§ 6. Sposoby walki z istniejącym Kościołem

Dopóki nie wychowamy młodzieży w zasadach nowych wiar przejściowych, a następnie - naszej, nie zaczepimy jawnie Kościoła istniejącego, który będziemy zwalczali przez krytykę, wywołującą schizmy.

 

 

Pełny tekst protokołów w tym linku - Protokoły Mędrców Syjonu.

Ale to nie wszystko.

Sprawdźmy jeszcze jeden dokument, znany juz wielu ludziom.

Albert Pike otrzymał demoniczną wizję planu, według którego miał się ustabilizować Nowy Porządek Świata. Wizja ta była opublikowana już w roku 1871! Jedna z kopii tego dokumentu znajdowała się swego czasu w londyńskim muzeum. Link -

 

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

 

 

Biblia określa Babilon Wielki jako miasto rządzące nad królami ziemi. Jest to miasto siedmiu wzgórz. Watykan. Ten ziemski król kontroluje całkowicie Masonerię i Syjonizm, ujeżdżając w ten sposób Bestię. Wszystkie rozkazy idą z Watykanu. Wszystkie finanse świata, brudne media i korporacje są kontrolowane przez Watykan i Syjonizm czyli papiestwo wraz z Zakonem Jezuitów.

 

Biblia w Apokalipsie zapowiada DWUKROTNIE niemal 2000 lat temu, ze na ziemi pojawi się grupa ludzi podających się za Żydów i ze to nie jest zgodne z Prawdą.

Objawienie 2:(9) znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

 

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Jest to wręcz niewiarygodne, że tak dawno napisane proroctwa biblijne wypełniają się na naszych oczach.

Rzeczywiście istnieje grupa ludzi, którzy podają się za Żydów, ale nimi nie są. Czyli grupa ludzi posługujących się notorycznie kłamstwami. Trzon owej grupy stanowią potomkowie Chazarów oraz Edomitów. Grupa ta znana jest także z niezwykłej nienawiści do Chrystusa oraz do Chrześcijaństwa.

Owi ludzie będą zmuszeni do  pokłonów przed wiernymi sługami Chrystusa.

Niezwykle precyzyjne proroctwa odnośnie naszych czasów oraz ludzi, którzy prześladują Chrześcijan w wyżej opisane wyrafinowane sposoby.

Biblia także zapowiada koniec Babilonu Wielkiego.

Według Słowa Bożego...

Objawienie 17:12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. 133 Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.

Dziesięć w nomenklaturze biblijnej oznacza komplet, ludzką zupełność. Według tego wersetu WSZYSCY władcy ziemi, zjednoczeni z Bestią (Syjonizmem) oddadzą Syjonistom swoją władzę.

Cel jest szczególnie ważny!

Objawienie 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, 17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. 18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.

Zbliża się szybkimi krokami III Wojna Światowa. Wielu zapowiada to, jako wojnę religijną. Istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że podczas tej wojny nastąpi totalna zagłada bluźnierczego Babilonu Wielkiego, a wykonawcami wyroku będą Syjoniści.

Jak dotychczas wypełnienie się wielu części owych proroctw jest oszałamiające. Możemy być pewni, że reszta wypełni się tak dokładnie, jak to Jan opisał w Objawieniu.

Kluczem w zrozumieniu sytuacji politycznej świata jest państwo Izrael, które powstało w wyniku II Wojny Światowej, ponieważ powstanie Izraela było jednym z celów owej rzezi ponad 55 milionów głównie Chrześcijan.

Postawmy sobie proste pytanie i spróbujmy na nie odpowiedzieć racjonalnie i rzeczowo.

Czy ateista może nam wyjaśnić istnienie państwa Izrael?

Pytania pomocnicze:

Skąd się wzięło państwo Izrael? Kiedy powstało? Kto mu nadał taką nazwę? Kto i kiedy obiecał Kanaan (Ziemia Obiecana) Izraelowi? Kiedy Izrael otrzymał Ziemię Obiecaną i w jaki sposób? Kiedy i dlaczego z tej Ziemi Obiecanej odeszli? Dlaczego Ziemia Obiecana oraz obecność w tym miejscu Izraela jest taka ważna dla państw, które otwarcie walczą z Biblią?

 

Bądźmy w pełni świadomi, że żyjemy w czasach zawziętej wojny duchowej.

Bądźmy świadomi subtelnych metod wroga Chrześcijaństwa i Chrystusa.

Bądźmy świadomi, że narzędziami szatana są banki, mass media, władze, korporacje oraz skorumpowane religie.

Celem tej walki jest zmuszenie świata do akceptacji doktryny Lucyfera.

 

Napisano: 25 Lutego 2012

Ostatnie uaktualnienie: 25 Lutego 2012