Powrót

Szymon Mag i córka apostoła Piotra.

Podesłano mi interesujące materiały, na temat Szymona Czarnoksiężnika (Mag -  magician) oraz córki apostoła Piotra.

Link do artykułu w języku angielskim - Did the Apostle Peter EVER Visit Rome. (Czy apostoł Piotr był kiedykolwiek w Rzymie.)

Znana sekta Świadkowie Jehowy twierdzi, że Piotr nigdy nie był w Rzymie. Sama Biblia nam o tym mówi.

I Piotra 5: 13. Pozdrawia was zbór w Babilonie...

Już wtedy Rzym był nazywany Babilonem i Piotr przesyłał w swoim liście pozdrowienia właśnie z Babilonu.

Artykuł ukazuje nam wiele interesujących faktów odnośnie życia i śmierci apostoła Piotra, jego żony oraz córki, a także o jego duchowych walkach przeciwko Szymonowi Magowi.

Ze względu na to, że Szymon Mag miał podobne imię jak Szymon Piotr, stał się on pomimo pierwotnego chrztu zaciekłym prześladowcą pierwszych Chrześcijan. Piotr wyruszył osobiście do Rzymu, aby się jemu - Magowi osobiście przeciwstawić.

Według tego artykułu Piotr powrócił z Anglii do Rzymu, był tam z córką, która miała na imię Petronilla, po polsku - Petronela.

Oczywiście niewielka liczba Chrześcijan w Polsce kiedykolwiek słyszała o tym, że Piotr był żonaty a nawet to, że miał także córkę.

Zrobiłem nieco poszukiwań i córka oczywiście jest szeroko znana we Francji i traktowana jest jako święta a nawet polska wersja Wikipedii mówi o Petroneli, aczkolwiek pisze, że jest to legenda. Hmmm. Watykan uświęcił Petronelę na podstawie legendy?

Jest zrozumiałe, ze Kościół Katolicki ukrywa wszelkie wzmianki na temat Piotra, jako człowieka żonatego. Tymczasem Biblia wyraźnie o tym mówi.

Mateusza 8: (14) Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. (15) Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu.

Cytat z katolickiej Biblii Tysiąclecia!

I Koryntian 9:(5) Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?

To już jest przekład Biblii Warszawskiej a Tysiąclatka werset ten zniekształciła. Dosłowne tłumaczenie Younga także podaje, że chodziło o żonę.

Nie jest to przypadek, że na temat żonatego apostoła Piotra Kościół Katolicki niechętnie wspomina.

Artykuł ten twierdzi, że Piotr wędrował z żoną i córką po kilku krajach Europy, czyli w północnej części Cesarstwa Rzymskiego. i w Rzymie był dwa razy. Podczas drugiego pobytu został on uwięziony na 9 miesięcy, po czym został on ukrzyżowany a śmierć także poniosła jego żona oraz córka, Petronela.

Artykuł podaje, że w roku 42 n.e. Szymon Mag przybył do Rzymu i założył fałszywe chrześcijaństwo. To było właśnie przyczyną pierwszej podróży Piotra do Rzymu, aby skonfrontować Maga i jego cuda z mocą Ducha Bożego.

Szymon Mag uciekł od owej konfrontacji ale po powrocie Piotra do Rzymu cesarz Neron zamordował Piotra a także ściął apostoła Pawła.

Od tego momentu Szymon Mag mógł niemal bezkarnie kultywować fałszywe zbory Chrześcijańskie. Artykuł także wskazuje na to, że Watykan czyli Kościół Rzymski powstał na zwłokach odstępczego Szymona Maga, a nie apostoła Piotra.

Artykuł jest w języku angielskim, przedstawia wiele dowodów. Osobiście bardzo pobieżnie sprawdziłem kilka elementów, w szczególności biblijnie wsparte istnienie Szymona Maga (Czarnoksiężnika) oraz córki Piotra, Petroneli.

Temat ten wymaga nieco głębszej analizy.

 

Napisano: 14 Stycznia 2011

Ostatnie uaktualnienie: 14 Stycznia 2011

 

powrót
 
powrót na górę