Ostatnie uaktualnienie: 1 Maja 2012


Otrzymuję ostatnio od wielu Chrześcijan sporo poczty z rekomendacją obejrzenia tego czy innego filmu prof. Veitha. Padają pytania, dlaczego w moim zrozumieniu proroctw biblijnych i prof. Veitha są takie kolosalne różnice.

Dla niewtajemniczonych... Prof. Walter J. Veith jest znanym Adwentystą, który nagrywa mnóstwo materiałów udowadniając członkom swego kościoła oraz wielu innym, że na naszych oczach wypełniają się proroctwa biblijne. (Sprawdź najpierw informacje na temat jego kościoła - ADS.)

Ja oczywiście robię to samo - wyjaśniam proroctwa biblijne, ale ewidentnie są w naszych interpretacjach wielkie różnice.

Ktoś się myli. Albo... ktoś celowo sieje dezinformację.

Osobiście stawiam na tę drugą opcję i nie spodziewam się , ze juz wszyscy mi wierzą. Aby mnie uwierzono, muszę przedstawić wiarygodne i logiczne dowody.

Przeanalizuję w dużym skrócie jeden z filmów pana Veitha: "TOTALNY ATAK "Dwie bestie stają się przyjaciółmi"

Najpierw nieco wyjaśnień na temat metodologii pana profesora. Moim zdaniem rzetelna próba wyjaśnienia jakichkolwiek proroctw powinna polegać na dokładnym sprawdzeniu wielu wersetów oraz ich kontekstów. czasami wato przeczytać kilka rozdziałów przed oraz po cytowanym fragmencie Biblii, który komentujemy. Charakterystyczną cechą każdej próby manipulacji Biblii jest właśnie wybiórcze cytowanie wersetów a nawet zniekształcanie ich treści - tzw. nadinterpretacja. Sławni z tych metod są właśnie Świadkowie Jehowy oraz Adwentyści.

Znam nieźle Biblię, co nie znaczy, że wszystko w niej rozumiem, ale zabieram głos jedynie w przypadkach, które doskonale rozumiem. Tak jak w tym szczególnym przypadku.

Ukażę typową manipulację oraz wersetową żonglerkę prof. Veitha.

Poniżej jest link do jego filmu. Sprawdźmy szczegóły oraz porównajmy metody i cele - moje oraz prof. Waltera. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne, jeżeli unika się typowej żonglerki wersetowej. Proponuję oglądać film oraz robić w określonych momentach pauzy, aby sprawdzić, co w rzeczywistości na ten temat mówi Biblia. Dla zaawansowanych badaczy Biblii polecałbym zapoznanie się z dwoma artykułami na temat Babilonu Wielkiego, oraz Bestii, którą Babilon czy też Wielka Nierządnica ujeżdża.

I jeszcze jedna uwaga. Podejrzewam, że link do tego filmu szybko zniknie. Adwentyści się o to postarają a niestety mają oni wiele do powiedzenia na YouTube. Ale mam na to sposób! Jeżeli usuną, proszę mnie jak najszybciej zawiadomić.

"TOTALNY ATAK "Dwie bestie stają się przyjaciółmi"

0:21 min - Według Waltera w księdze Daniela, w rozdziale 7 są wyjaśnione wszystkie atrybuty dwóch bestii. Trudno się z tym zgodzić, ponieważ jest tam mowa o królach i królestwach, ale pojęcie Bestia nie występuje. Co jest ciekawe, w ks. Daniela mamy więcej informacji na temat ostatniego królestwa na ziemi.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Ciekawe jest to, że czwarte królestwo będzie trwało i podczas jego istnienia wyłoni się z niego 10-ciu króli, co wyraźnie sugeruje nam kilka królestw, które powstaną z tego czwartego królestwa.

Rozdział 7-my mówi nam tak:

Daniela 7:(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. (25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. (26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. (27) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

Te dwa fragmenty wyjaśniają nam bardzo wiele i w tym momencie prof. Veith się potknie z raczej wielkim rozmachem. Owo potknięcie się wprowadzi go na zupełnie błędną drogę w zupełnie niewłaściwym kierunku.

Zwróćmy uwagę, że z czwartego zwierzęcia powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, który obali trzech innych. Czas jego okropnej władzy - 3.5 czasu czyli według Objawienia 3.5 roku.

Jest to czas Wielkiego Ucisku! Czyli ten król będzie ostatnim królem na ziemi! Wielu nazywa go niesłusznie Antychrystem.

0:46 min - P. Walter twierdzi, że róg może oznaczać bestię, twór polityczny, albo króla. z jego królestwem. Tak w Daniela jak i w Objawieniu róg zawsze jest kojarzony z królem a głowa z jego królestwem. Rozszerzając owo znaczenie na bestię oraz twór polityczny Walter manipuluje zwiększając w ten sposób szanse na udowodnienie swojego wyjaśnienia. Zaznaczę, ze jest to manipulacja CELOWA!

1:16 min - prof. Veith twierdzi, że ten róg różni się od pozostałych. Oczywista prawda ale nie w tym kontekście Veith stwierdza, że ów róg jest także systemem kościelnym, ponieważ 'główny nacisk kładzie na religię'. Walter myśli o KRK, co jest zupełnie nielogiczne i pozbawione sensu. Zwrócimy uwagę na zasadniczy element ostatniego króla. Odbędzie się nad nim sąd, pozbawią go władzy niszcząc ją i obalając, a cała władza przejdzie na lud Boży. czyli ostatni król będzie rzeczywiście ostatnim królem, po którego władzy nastąpi władza Jezusa Chrystusa.

Nie moze to być KRK czyli Babilon, ponieważ według Objawienia dziesięciu królów zniszczy Wielką Nierządnicę. Dopiero po owym zniszczeniu powstanie ostatni król.

Dalej prof. Walter wyjaśnia nam, że KRK bluźnił przeciwko Bogu oraz świętym Najwyższego. Częściowa prawda, ponieważ nie widać od ładnych kilkuset lat żadnych prześladowań Chrześcijaństwa przez Watykan. Przynajmniej oficjalnie. Moim zdaniem wersety te mówią i wielkich prześladowaniach do tego stopnia, że nawet prawda będzie powalona na ziemię. Nic takiego się dzisiaj nie dzieje, przynajmniej od strony Kościoła.

1:40 min - skupmy się teraz nieco, ponieważ od tego momentu widać dokładnie, w jaki sposób powstaje oczywista manipulacja wersetami oraz ich treścią. Prof. Veith podaje nam teraz na ekranie werset Daniela...

Daniela 7:(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.

Kluczowym problemem jest słowo - zamyślał. Według Biblii ostatni król będzie zamyślał, planował ale nie ma ani jednego słowa, które sugerowałoby, że ów król odmieni czasy i zakon.

1:52 min - W tej właśnie minucie Veith czyta tekst biblijny: "będzie zamyślał odmienić czasy i zakon" i natychmiast zmienia sens wersetu biblijnego mówiąc: "zmieni czasy i zakon - fascynujące." Jest zasadnicza różnica pomiędzy planowaniem a wykonaniem owego planu.

Od tego momentu prof. Veith rozpoczął 'udowadnianie', że owym królem jest papież i przedstawił on nam wiele 'dowodów' na to, że jest to prawdą.

2:16 - aby nie było wątpliwości co do intencji pana Waltera - powtórzył on to jeszcze raz: 'zmienił czasy i zmienił prawa.', wbrew temu, co mówi nam Biblia - będzie zamyślał odmienić czasy i zakon.

Zwróćmy uwagę, jak to wyjaśnia księga Objawienia.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

W tym fragmencie jest wyraźnie podane, że dwaj świadkowie Boga będą składali świadectwo o Bogu przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Zwierzę stoczy z nimi bój i zabije ich a ich ciała będą leżeć przez 3.5 dnia. Czyli okres 1260 dni z pewnością dotyczy literalnego okresu czasu, (czyli 3.5 roku - okres Wielkiego Ucisku) a dwaj świadkowie będą ludźmi szczególnie wyposażeni przez Boga w wielką moc, aby wspierać swoje świadectwo o Bogu wielką mocą. Podobną sytuację mamy w księdze Wyjście, Mojżesz i Aaron byli wielkimi prorokami przed faraonem a Mojżesz demonstrował niezwykłą moc Boga powodując 10 plag. Biblia jest w tym przypadku bardzo logiczna i dlatego mamy precedens ze ST.

Tym który wyprowadził naród Izraela z Egiptu był Jezus i wykona on podobnie jak wtedy, wyrok na ostatnim królu, zwanym przez wielu antychrystem.

2:57 min - P. Walter mówi o Bestii z Objawienia 13 rozdziału i stwierdza, że jest to Kościół Katolicki.

Tymczasem Biblia tak określa KRK oraz Bestię.

Objawienie 17:(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. (3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. (6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. (7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10) pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. (15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Kobieta - religia siedzi na szkarłatnym zwierzęciu, mającym siedem głów i dziesięć rogów. innymi słowy, kobieta nierządnica ujeżdża Bestię! Owa kobieta ujeżdża Bestię siedząc na siedmiu królestwach oraz na siedmiu pagórkach - chodzi o siedem wzgórz Watykanu.

A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym. Jest niemal oczywiste, że zwierze pojawi się po wielkim okresie rządów Nierządnicy. Owym zwierzęciem jest międzynarodowy syjonizm, kontrolowany przez Watykan. Z Biblii wynika niedwuznacznie, że dziesięciu królów z natchnienia Boga ( z powodu ich okrucieństwa) wykona wyrok na Wszetecznicy.

 

Dopiero potem spomiędzy dziesięciu króli syjonistycznych powstanie ostatni władca, który obali trzech króli, być może ich zabijając i zacznie niezwykle srogo prześladować sług Bożych przez 3.5 roku. Głowa śmiertelnie zraniona, która ożyła, czyli królestwo, to oczywiście Izrael, który już nie istniał za czasów Apostoła Jana. Świat rzeczywiście obserwował w podziwie powstanie w roku 1948 państwa Izrael, która to symboliczna głowa odżyła. Owa szkarłatna Bestia to międzynarodowa organizacja masońsko-syjonistyczna. Dlatego pochodzi od siedem głów i jest ósmą siłą polityczną na świecie, licząc od starożytnego Egiptu aż po dzisiejsze czasy.

Jeżeli kobieta ujeżdża Bestię jest oczywiste, że tak Bestia jak owa Nierządnica to dwie odrębne istoty.

Oczywiście prof. Veith rozpowszechnia doktrynę sabatu i dlatego jest mu tak bardzo potrzebne zniekształcenie wersetu z 'zamyślał' zmienić zakon i Prawo na - 'zmienił Prawo i zakon', ponieważ KRK zmienił wolny dzień z soboty na niedzielę, z powodu zmartwychwstania Jezusa właśnie w niedzielę.

4:00 min - Tutaj p. Veith podaje nam niezwykły szczegół, który świadczy o tym, że najprawdopodobniej wie on doskonale, że wprowadza nas w błąd.

Twierdzi on, że Bestia posługuje się językiem babilońskim. Nie wiem, skąd on to wziął, ale w rzeczywistości nowoczesny hebrajski jest językiem aramejskim starożytnego Babilonu. Czyli ponownie mamy dowód podany przez naszego mówcę, że chodzi o ludzi posługujących się językiem hebrajskim, który w rzeczywistości jest starożytnym dialektem Babilonu. Sprawdź ten link - hhttp://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm

Dalej  prof. Veith podaje wiele szczegółów, które pasują właśnie do Bestii syjonizmu, a nie do Babilonu, czyli Nierządnicy.

6:38 min - ponownie Veith stara się zrzucić winę za śmierć Jezusa na Rzym. Biblia jest jednoznaczna w tej kwestii i wielokrotnie apostołowie mówią odważnie, że to Żydzi zabili Jezusa, manipulując Piłata, który ewidentnie nie chciał tego uczynić.

11:30 min - p. Walter podaje, że cała ziemia szła w podziwie za zwierzęciem z śmiertelna raną na głowie, która ożyła. Nadal cała ziemia za wyjątkiem Iranu i kilku krajów arabskich popiera Izrael. Wystarczy to zakwestionować i już nie ma szansy na bycie politykiem. Polska także popiera Izrael. Chyba oczywiste! :-)

15:40 min - "Któż może walczyć przeciwko Bestii?" Jest także jasne jak na dłoni, że syjoniści i masoni są najbardziej zagorzałymi wrogami Jezusa i Chrześcijaństwa.

18:39 min - Kolejny kolosalny błąd. p. Walter podaje 2 Tesaloniczan 2:4 jako wypełnienie się na Watykanie.

2 Tesaloniczan 2:(4) przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

Czy istnieje w dzisiejszych czasach świątynia Boża? Czy istniała w jakimkolwiek okresie od momentu jej zburzenia w roku 70 n.e.? Oczywiście że nie i żaden papież nie mógł więc w niej zasiadać podając się za Boga. Oczywiście Nierządnica czyli papiestwo popełnia wiele zła i nie zamierzam tego wybielać. Niemniej 2 Tes 2:4 jest wersetem proroczym, który dopiero się wypełni w przyszłości. A ostatni król nie jest papieżem. Biblia nie nazywa Babilonu Wielkiego czyli Nierządnicy królestwem, ale miastem, które rządzi całą ziemią.

Owe błędy prof. Veitha powtarzają się w niemal każdym jego filmie i wykładzie. Warto o tych  błędach czy raczej celowej dezinformacji wiedzieć.

Tak mniej więcej wygląda pobieżna analiza wyjaśnień proroctw biblijnych z tego filmu autorstwa prof. Waltera Veitha. Ty czytelniku ocenisz, w co uwierzysz i którą interpretację uznasz za bardziej prawdopodobną. Zachęcam cię do osobistego sprawdzenia tych materiałów wprost u źródła, czyli bezpośrednio w Słowie Bożym.

Dodatek.

W Objawieniu występuje symbolizm, który nie jest trudny do zrozumienia po bliższym zapoznaniu się ze znaczeniami owych symboli.

 

W tym świetle widać wyraźnie, że kobieta, Nierządnica ujeżdża międzynarodową organizację szatańską - ten sam kolor, jaki nosi szatan - czerwony.

Czyli znając nieco symbolizm Objawienia nie można pomylić religii - czyli Wielkiej Nierządnicy z Bestią, która jest międzynarodową organizacja polityczną. Jest oczywiste, że obie organizacje służą szatanowi. Kiedy Bóg wkroczy w dzieje świata, najpierw zniszczy Nierządnicę rękami owej organizacji, czyli Bestii, wykonując nań swój wyrok. Szatan o tym doskonale wie.

Bestia utrzyma się przy władzy do samego końca i będzie zmuszała świat do przyjęcia znaku Bestii na czoło lub prawą rękę.

Uaktualnienie - 1 Maja 2012.

Podesłano mnie ciekawy film z prof. Walterem Veithem.

Oto link - http://jeszcze7000.org/filmy/181-czy-kosciol-adwentystow-dnia-siodmego-glosi-jeszcze-trojanielskie-poselstwo

Najwyraźniej toczy się walka przywódców Adwentystów z pro. Veithem. Przyczyna jest oczywista. Kościół Adwentystów jest obecnie ściśle kontrolowany przez Wielką Nierządnicę czyli... Watykan. Jest na to wiele dowód, z których podałem kilka w artykule już 3 lata temu. Link - Adwentyści Dnia Siódmego. W takiej sytuacji prof. Veith stał się osobą niepotrzebną w tej sekcie i jest to nad wyraz widoczne i zrozumiałe. Mam sporo szacunku dla odwagi Waltera, ale ów szacunek ma swoje granice. Nie wiemy, czy prof. Veith walczy z ADS z powodów osobistych - przecież wniósł on wiele do tej sekty i praktycznie został on oraz członkowie sekty w ohydny sposób zdradzeni oraz oszukani.

Definitywnie jest to wielki ból dla pana Veitha i olbrzymi szok.

Niemniej nie prostuje to jego błędów doktrynalnych.

Ale zawsze jest szansa na przebudzenie się i może ów zimny prysznic zdrady ADS-u wyjdzie panu Walterowi na dobre i nieco zrewiduje on swoje poglądy.  

Napisano: 28 Kwietnia 2012

Ostatnie uaktualnienie: 1 Maja 2012