Plany odbudowy świątyń Baala


Syria: dżihadyści zburzyli starożytną świątynię w Palmyrze

Wiadomości.gazeta.pl  poinformowano o tym wydarzeniu w raczej negatywnym tonie.

Pierwsze wzmianki o Palmyrze pochodzą jeszcze z początku II tysiąclecia p.n.e. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka IS zaminowało ostatnio Palmyrę, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Cytat z tego artykułu - podkreślenie moje. W nagłówku nazwy świątyni nie podano ale podano ją pod tym zdjęciem.

Świątynia - Szamin- Baala. Mówiąc językiem biblijnym, ISIS zniszczyła starożytną świątynię Baala, a UNESCO oenzetowskie ubolewa na tak wielką stratą, że postanowiono wznieść 2 łuki Baala - w Nowym Jorku oraz Londynie.

Co najciekawsze, wyraźnie się tym 'ludziom' spieszy i mają one być oddane do 'użytku' do końca kwietnia. W tym linku mamy osobę zauroczoną pięknością tej świątyni. Ten Piękny Świat - tytuł bloga.

Jakaż 'dotkliwa strata'!

Już wyjaśniam o co chodzi i jakiego pokroju ludzie nad ową stratą ubolewają.

Kto to jest Baal? [EN] Bóstwo Kanaanu czyli Ziemi Obiecanej Izraelitom przez Boga, nazywane także w Chrześcijaństwie Belzebubem. Czyli Baal to... demon! Wikipedia polska.

Bael – w tradycji okultystycznej, demon, król piekła (wschodniej części), znany również pod imieniem Baal. Włada 66 legionami duchów piekielnych.

Kult demona Baala polega głównie na składaniu ofiar z dzieci w szczególnie okrutny i nieludzki sposób.

Jak widać na powyższej rycinie, składa się w ofierze niemowlęta, które kładzie się żywcem na rozpalonych do czerwona rękach posągu Baala. Niemowlę umiera w straszliwych i niewypowiedzianych bólach a po zebranych rozchodzi się smród spalanego żywego ciała i krwi. Ekstra dodatkiem są homoseksualne orgie wokół takiej 'celebracji'. którą najwyraźniej wspiera UNESCO!

Łuk Baala stanie w samym sercu New York City i Londynu - Radtrap. [PL]

Skąd taki pośpiech? Stara świątynia w Palmyrze z pewnością kontynuowała ofiary z dzieci i kiedy ją ISIS zniszczyła (jedyny dobry uczynek tych ludzi, którzy także ścieli głowę jej kapłana!) i kiedy jej zabrakło, szatan jest niezadowolony ze swych ziemskich sług. Więc pośpiesznie wznoszą dwa łuki, ponieważ pomiędzy 19 Kwietnia - 1 Maja jest 13 dni poświęconych szatanowi i w tych dniach składa się jedne z najważniejszych ognistych ofiar dla demona Baala.

Oto dlaczego się tak spieszą. Dla rodziców poważna przestroga. Nie spuszczać waszych pociech z oczu, ponieważ jest możliwość utracenia dziecka na krótko przed owymi 'świętami'!

Po reakcji mediów, władz, oraz większości kościołów chrześcijańskich z katolickim włącznie, a zwłaszcza po reakcji papieża Franciszka otrzymujemy niezły wzgląd w strukturę rządów sprawowanych na ziemi.

Protesty w kwestii tak zwyrodniałego kultu demona Baala są niemal nie zauważalne.

Czyżby nikt nie wiedział, czy raczej wybrano celowo ignorancję?

Jeremiasza 19:(5) I urządzili miejsce ofiarnicze dla Baala, aby swoich synów palić w ogniu całopalenia dla Baala, czego nie nakazałem, o czym nie mówiłem ani też nie myślałem. (BM)

Rzeczywisty Bóg kategorycznie zabronił takich zbrodni! Wielbienie Baala jest jaskrawym złamaniem pierwszego i najważniejszego Przykazania - Nie będziesz miał innych bogów przede mną!

Warto przeczytać cały 10 rozdział Jeremiasza, w którym jest opis sądu Bożego nad 450 kapłanami Baala.

Uczyniono ołtarz z ofiarami i Eliasz postawił sprawę w prosty sposób.

(24) Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: Dobrze, niech tak będzie.(25) Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego boga, lecz ognia nie podkładajcie.

Oczywiście Baal nie odpowiadał na modlitwy kapłanów a Eliasz zeń szydził i szydził z kapłanów także.

(36) A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko. (37) Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. (38) Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył.

(40) Wtedy Eliasz rzekł do nich: Pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić.

Za takie ohydne zbrodnie Bóg rękami Eliasza i żołnierzy izraelskich zabił 450 zbrodniarzy. Pozytywnym wydźwiękiem jest to, że Izraelici tym razem nie zostali ukarani za takie okropne zbrodnie, jedynie Bóg ukarał tylko kapłanów. Kara ta uratowała wiele dzieci oraz wiele ludzkich łez.

Przeraża kilka rzeczy.

To wszystko oznacza tylko jedno. Światem rządzi szatan, jego zgraja upadłych aniołów, demonów oraz jego nasienie węża a my, normalni ludzie jesteśmy ich niewolnikami i to nasze dzieci są składane w ofierze Baalowi ku uciesze elity złoczyńców, która nami rządzi. Nie zapominajmy, że papież Franciszek jest skazany za udziały w takich krwawych orgiach na karę dożywotniego więzienia  a Benedykt XVI po otrzymaniu werdyktu sądu - 25 latach pozbawienia wolności - na drugi dzień ustąpił z tronu papieskiego.

Nie rządzą nami ludzie ale szatański pomiot. Ludziom takie zbrodnie nawet na myśl nigdy nie przychodzą i owo milczenie i wspieranie takich 'kultór' oraz masowego medialnego satanizmu w mas mediach jest tego wymownym dowodem.

Co jest szczególnie ciekawe, istnieje spore prawdopodobieństwo, że nasz Bóg może zareagować gniewnie na taką drastyczną obrazę Jego Majestatu, ponieważ ci sataniści dążą do wybudowania około 1000 takich łuków Baala.

Znacznie więcej informacji  o tych istotach w linku - Nasienie węża.


Napisano: 2 Kwietnia 2016

Ostatnie uaktualnienie: 2 Kwietnia 2016
Copyright © 2010 thewordwatcher