Lucyfer bogiem Judaizmu?

Wielkość czcionki - A A A
 

Ostatnie uaktualnienie: 27 Maja 2012.

 

Źródło artykułu - http://radtrap.wordpress.com/2011/08/07/lucyfer-bogiem-judaizmu/

 

Zródło: Henrymakow.com

Will Newman, tłumaczenie: Radtrap

WILL NEWMAN:  Żyd, licencjonowany religioznawca, jego krewni związani są z Talmudyzmem, kabałą, B’nai Brith i masonerią.

W roku 1976, Walter White, Jr., “zaniepokojony patriota,” przeprowadził wywiad z młodym Żydem imieniem Harold Rosenthal, asystentem senatora Javitsa z Nowego Jorku.

 

Wywiad z Rosenthalem (klik)

W wywiadzie tym, zatytułowanym “Ukryta Tyrania”, arogancki Rosenthal mówił bez skrępowania (co nagrywane było na taśmie) o tym że Żydzi sfabrykowali różne “fałszywe historie  mające ukryć ich naturę i chronić ich status i władzę.”

Rosenthal obala powszechnie akceptowane kłamstwo o tym że “Żydzi są Izraelitami i co za tym idzie są narodem wybranym przez Boga.”

Rosenthal: “Większość Żydów tego nie przyzna, ale naszym bogiem jest Lucyfer – tak więc nie kłamałem – jesteśmy jego narodem wybranym. Lucyfer jest bardzo prawdziwy.” (www.macquirelatory.com/Wallace Interview 1967.htm)

Co jest celem Lucyfera? “Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego” (Izajasza 14:14). Uzurpuje on sobie cześć składaną Bogu (Mateusza 4:9).

Lucyfer chce zwieść (i zwodzi) cały świat (Objawienia 12:9) przez przedstawienie siebie jako anioła światłości (2 Koryntian 11:4). Idealnie przedstawia to działanie masonerii. Ich motto “czynić dobrych ludzi lepszymi” tworzy dla publiki fałszywy obraz i przesłanie, które powinno raczej brzmieć: “Jak dać się opętać przez demona  w 33 łatwych krokach.” Żydowska i masońska religia czci tego samego boga.

JASNE ŚWIATŁO

W żydowskiej synagodze jasny płomień reprezentuje ich boga. Hebrajskim słowem określającym Lucyfera jest Hillel (Strong’s Concordance- Konkordancja Stronga #H1966) i oznacza “jasne światło”. Co ciekawe, nazwę tą przyjęła żydowska organizacja studencka. Najważniejszym tekstem kabały jest “Zohar”, co oznacza książke światłości lub splendoru.

Tzw. żydowska gwiazda (heksagram) jest najpotężniejszym symbolem w okultyzmie i znana jest pod wieloma nazwami – Gwiazda Molocha/Saturna/Chiun/Remphana. Jest to symbol unii mężczyzny i kobiety, ma znaczenie identyczne z masońskim cyrklem i ekierką, które również jest symbolem o sześciu wierzchołkach. Masońska litera “G” reprezentuje akt seksualny. W wielu miejscach litera “G” zastępowana jest w żydowskich gwiazdach przez    יהוה

Hebrajskie חי noszone przez wielu Żydów jako ozdoba na szyi oznacza “życie” (lachaim).

Słowo te tłumaczy się dosłownie “żyjąca rzecz” lub “bestia” (H2416); ten symbol jest znakiem Bestii.

Żydowskie imię boga reprezentuje tetragrammaton יהוה(YHVH) który wymawia się Jahwe lub Jehowa. Znaczenie imienia Boga jest w Biblii podkreślane wielokrotnie.

Prawdziwe znaczenie imienia Jehowa (Yah-Hovah) w języku hebrajskim:”Yah” (#H3050) oznacza “bóg”. “Hovah” (#H1942) tłumaczy się na “chętnie pożądany, upadły, pragnienie, ruina, klęska, wina, intryga, niegrzeczny, obrzydliwy, perwersyjny, bardzo zły. “

Jehovah jest synonimem Baala:

Baali (#H1180) od ba’al ; mój mistrz; Baali, symboliczne imię Jehowy.

The Jewish Encyclopedia, Encyklopedia Żydowska (“Adonai and Ba’al”) oznajmia: “Imię Ba’al (..) najwyrazniej jest ekwiwalentem dla Yhwh.”

Od czasów Jeremiasza Żydzi zapomnieli prawdziwego imienia Boga i zastąpili je “Baalem” lub “YHVH”.

Stary Testament wyraźnie zwraca uwagę na kłamliwych proroków i okres gdy to nastąpiło: “Słyszałem to, co mówią prorocy, którzy prorokują fałszywie w moim imieniu: Miałem sen, miałem sen! Dokądże będzie tak w sercu proroków, przepowiadających kłamliwie i przepowiadających złudy swego własnego serca? Zmierzają ku temu, by przez sny swoje, które jeden drugiemu opowiada, poszło w niepamięć moje Imię u mojego ludu, podobnie jak zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie.” (Jeremiasza 23: 25-27)

YHVH i Ba’al reprezentują boga seksualnej perwersji i zła, Szatana.

Żydzi twierdzą że imienia tego (YHVH) nie można wypowiadać głośno, co jest sprzeczne z nakazem samego Boga, nakazem głoszenia jego imienia całemu światu (Wyjścia 9:16). Dlaczego ignorują ten nakaz?

GŁOSZENIE IMIENIA BOŻEGO

Judaizm uważa siebie za autorytet w rozumieniu Starego Testamentu; dlaczego więc nie praktykują tego czego nauczają? Ubierają się w czarne szaty, w kolor śmierci, mimo zalecenia Pisma by ubierać się na biało (Koheleta 9:8), odrzucają Chrystusa jako mesjasza (który zapowiadany był przez cały Stary Testament) i odmawiają wymawiania “Imienia Bożego” łamiąc tym samym nakaz Pisma Świętego.

Nie wymawiając imienia swego boga (YHVH) Żydzi tworzą atmosferę tajemnicy i świętości wokół tego imienia, pobudzając ciekawość ludzi zaintrygowanych jego mocą. Gdy ciekawscy Żydzi i nie-Żydzi widzą tetragrammaton używany podczas rytuałów okultystycznych, dziwią się dlaczego ci magowie wykorzystują mistyczną moc tego imienia.

Wicca, satanizm, Tarot, katolicyzm, masoneria i kabała używają swej znajomości “świętego imienia boga” jako przynęty do rekrutowania nowych członków kultu. Gdyby nie było ono takie tajemnicze, tym mistycznym kultom zabrakłoby kluczowego narzędzia przy rekrutacji. Nie mogłyby oferować innym zakazanej wiedzy gdyby Żydzi, samozwańczy autorytet w sprawach Boga, wymawiali jego Imię otwarcie.

Szkoły Tajemnic i sabaty czarownic mają wielki dług wobec Judaizmu który utrzymuje powszechną akceptację znaczenia i sekretności imienia YHWH. Wymawianie jego imienia na głos jest zarezerwowane dla “wybrańców” którzy nauczą się kabały (i zapłacą za to grubą kasę), a dla profanów jest zabronione. Doktryna judaistyczna jest kluczowa dla sprzedawania ludziom okultyzmu jako czegoś praworządnego.

Szatan jest twórcą zamieszania i występuje pod wieloma imionami. Wielu antycznych, pogańskich bogów było Szatanem lub jego aniołami w innych formach (“Dwa Babilony”, A. Hislop). Żydzi używają wielu fałszywych imion dla Boga w czasie swoich rytuałów, alternatywnych tytułów Szatana i innych potężnych demonów.

W tym samym duchu magowie i sataniści przyzywają demony. W Biblii Szatana, Żyd Anton LaVey przedstawia szeroką listę “imion piekielnych”, przez których przyzywanie czarownik ma otrzymać nadludzkie możliwości, inteligencje, władzę, umiejętności manipulacji, niezwykłą kreatywność, zamożność i satysfakcję z swej pożądliwości.

MODLITWA

Żydowskie modlitwy odprawiane są w Jidysz,  kompozytowym języku dalekim od oryginalnego hebrajskiego (A.C. Hitchcock, “The Synagogue of Satan,” 1). Modlitwy we współczesnych synagogach są ukrytymi inwokacjami demonicznymi. Są hipnotycznymi zaklęciami, podobnymi w wymowie do języka enochian używanego w Kościele Szatana.

Młodzi Żydzi spędzają wiele godzin przygotowując się do Bar Mitzvah (Bar Micwy), innymi słowy wkuwają na pamięć długie pieśni, uczą się przy tym właściwego rytmu i tonacji. Większość z nich, po Bar Micwie nie będzie w stanie przetłumaczyć więcej niż garści słów.

Ci młodzi chłopacy i dziewczyny nie mają pojęcia co mówią i do kogo się modlą. Wywołują oni demony o imionach adonai, elohim, el shaddai, zeba’ot, diyenu (Diana).

Mechaniczne powtarzanie i kiwanie głową pomaga im podczas modłów w osiąganiu stanu transu. Wielka liczba niewierzących Żydów w miejsce religii wybiera coś innego: angażują się w pseudo-religijny kult statusu społecznego i wiedzy.

Jak pisał Bill Cooper: ” KULT (coś zupełnie innego od NAUKI) wiedzy, technologii i dyscyplin naukowych jest SATANIZMEM w najczystszej formie, a bogiem tej religii jest Lucyfer” (“Behold A Pale Horse,” 70). Judaizm wystawia swoich wiernych na identyczne moce i wpływy jak Kościół Szatana i masoneria.

KABAŁA

Założenia kabały i satanizmu są identyczne: odwrócenie ról między Bogiem i Szatanem. Jest to poszukiwanie ukrytej (occult) wiedzy w celu otrzymania podobnych bogu umiejętności, poprzez przyzywanie imion tzw. “bogów”. Są to imiona upadłych aniołów/demonów/mistrzów duchowych, strażników tajemnej wiedzy (Rodzaju 6:4, księga Enocha, księga Jubileuszów). Podczas gdy nie wszyscy Żydzi praktykują kabałę, wszyscy akceptują najwyższe kabalistyczne imię swego boga – YHWH.

Niesławny kabalista i satanista  Aleister Crowley pisał:  “Są tu 72 Anioły… imiona ich pochodzą od “Wielkiego Imienia Boga”… Imieniem jest Tetragrammaton:  I.H.V.H., znany jako Jehowa. Jest on Najwyższym Władcą… całego wszechświata (Księga Thota, 43). Wiele innych odmian imienia YHVH używanych jest w okultyzmie w odniesieniu do Jahwe czy Jehowa.

“Z 54 świętych imion w żydowskiej kabale, najważniejszym jest YHWH” (R. Hathaway “Sacred Name of God? Or Blasphemy,” remnantradio.org/Archives/articles/sacred_name.htm).

Żydowskie credo, Shema, mówi: “Nasz Pan jest Jeden”. Po co więc przyzywać te inne imiona?

DEMONOLOGIA

Sekretem antycznych Egipcjan, oraz ich współczesnych spadkobierców masonów, jest demonologia i przyzywanie demonów dla uzyskania mocy – poprzez diabła, Jehowę. Na pewnym stopniu wtajemniczenia mason “dowiaduje się że diabeł, w przebraniu Jahbuhluna, jest najświętszym Panem – imię Jahbulun (Jahbulon) jest połączeniem imion Jahwe, Baal i Ozyrys. Inwokuje on:  Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah” (Texe Marrs, Codex Magica, roz. 4). Albert Pike opisuje obszernie kabalistyczne/masońskie znaczenie AHOVAH w swojej książce  Morals & Dogma (66, 213, 401, 467, 519).

SKĄD TE IMIĘ W BIBLII?

YHVH zostało włączone w tekst Starego Testamentu przez faryzeuszy i innych praktykujących babiloński satanizm (prekursora kabały i talmudyzmu). Dla tych którzy nie wierzą że Talmud jest księgą satanistyczną polecam lekturę przynajmniej niektórych fragmentów, jak np. tego o Chrystusie w piekle, gdzie gotuje się w gównie i nasieniu (Gittin, 56b,57a).

Pomiędzy żydowskimi Masoretami a Kościołem katolickim zwarto umowę po roku 1000. Zgodzono się wtedy by imię Boga w hebrajskim Starym Testamencie zamienić na pogańskiego Jahwe/Jehowa poprzez tetragrammaton (remnantradio.org/Archives/articles/sacred_name.htm).

To wyjaśnia słowa Rosenthala: “Jesteśmy zdumieni głupotą chrześcijan, którzy przyjmują nasze nauki i propagują je jako swoje własne.”

Henry Ford: “Chrześcijanin nie czyta Biblii inaczej niż przez żydowskie okulary, a co za tym idzie czyta ją zle.” (“Międzynarodowy Żyd” cz. IV, 238).

PRAWDZIWE IMIĘ BOGA
Demoniczną pogardę dla ludzkości wykazaną przez lucyferiańskiego Żyda, Harolda Rosenthala, dopełnia zabójcze połączenie: żydowskich rytuałów połączonych z kultem wiedzy i samego siebie. Żydzi jako ludzie, poprzez odrzucenie Boga i/lub akceptację Jehowy, trwają w stanie opisanym w Liście do Rzymian (1: 28-31) “A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,  bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.”

Oczywiście, pan Rosenthal był członkiem tzw. elity, jawnie satanistycznej mniejszości wśród narodu żydowskiego. Zwykły Żyd nie wie o tym że bóg jego religii jest w rzeczywistości Szatanem ukrywającym się za mistycznym imieniem. Dla Szatana nie ma różnicy czy wielbiony jest bezpośrednio czy dzięki subtelnym kłamstwom i zwiedzeniu (Rodzaju 3).

Mądry Salomon pytał: “Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? – A jakie syna? Wiadomo ci może?” (Przysłów 30:4). Imieniem Boga jest  אהיה AHAYAH, co oznacza JA JESTEM. Jest to imię przekazane Mojżeszowi razem z Prawem.

(Nieprawda. Mojżesz nie pisał po aramejsku. Uwaga webmastera!)

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTORY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. (Wyjścia 3: 14-15)

Napisano: 27 Maja 2012

Ostatnie uaktualnienie: 27 Maja 2012