Listonosze odmawiają roznoszenia Biblii w Izraelu.


Ostatnie uaktualnienie: 25 Września 2011

 

Izraelscy listonosze w Ramat Gan - miejscowości należącej do dystryktu Tel Awiwu - odmówili roznoszenia przesyłek zawierających materiały o tematyce chrześcijańskiej, tłumacząc, że jest to sprzeczne z prawem żydowskim (halacha).

Kilkudziesięciu listonoszy odmówiło w poniedziałek, 5 marca br., dostarczenia mieszkańcom miasta opłaconych przesyłek pocztowych, w tym tysięcy kopii Nowego Testamentu, w tłumaczeniu na język hebrajski.

O fakcie odmowy dystrybucji Biblii listonosze zgłosili swoim przełożonym, a następnie poinformowano członka Knessetu, Zevulun Orley, który przeprowadził rozmowy z Ministrem Komunikacji, Moshe Kahlon. Minister stanął po stronie listonoszy i zażądał wstrzymania dystrybucji przesyłek do czasu "wyjaśnienia ich legalnego obrotu".

"Zawsze rozprowadzamy materiały biznesowe, z czym nie mamy problemów, bez względu na to czy się zgadzamy [z treścią] czy nie" - tłumaczy jeden z pracowników poczty w rozmowie z izraelską agencją prasową Ynet. Dodaje on jednak, że "Ten materiał ma charakter misyjny, i z tego jak rozumiem przepisy, jest to niezgodne z obowiązującym prawem."

Inny z pracowników poczty wyjaśnia, że rozprowadzanie kopii Nowego Testamentu sprzeciwia się jego światopoglądowi. "Halacha zabrania mi rozprowadzania tego typu bałwochwalczych materiałów, a kiedy występuje konflikt pomiędzy moją wiarą a zakresem obowiązków pracowniczych, jest jasne dla mnie co powinienem wybrać. To tak jakby mój przełożony nakazał mi pracować w szabas."

Jak do tej pory, przedstawiciel Poczty Izraelskiej odpowiedział, że: "Poczta Izraelska jest firmą państwową działającą w oparciu o przepisy prawa pocztowego, które obligują nas do rozprowadzania każdego materiału jaki otrzymujemy. Izraelska Poczta nie ma ani prawa ani możliwości wybierania tego co powinna a czego nie powinna rozprowadzać. Z tego względu, przesyłki będą rozprowadzane zgodnie z prawem."

Niestety, wbrew oświadczeniu zarządu Poczty, nie jest jasne kto rozprowadzi materiały, jeśli pracownicy będą dalej odmawiali dostarczania przesyłek.

Postawa pracowników poczty izraelskiej jest najnowszym przykładem, że wśród żydów na całym świecie tkwi głęboko zakorzeniona i trwająca dwa millenia nienawiść do chrześcijaństwa, ugruntowana przekazem Talmudu - najbardziej rasistowiską księgą spisaną ludzką ręką.

Nienawiść żydów zilustrowana jest dziesiątkami wpisów internautów pod informacją agencji YNet, w których przeważają oceny typu: "Pracownicy poczty powinni otrzymać bonusy!" oraz "Stop rozprowadzaniu tego gów%…"

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie YNetNews (03.05.12) - "Postmen refuse to distribute New Testament"

Napisano: 24 Września 2011

Ostatnie uaktualnienie: 25 Września 2011