Kłamstwa tego świata

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Trafiłeś tutaj dlatego, ponieważ nienawidzisz kłamstw. Mam dla ciebie wspaniałą propozycję. Koniecznie przeczytaj dokładnie ten artykuł!

Studiuję Biblię od roku 1973, ale dopiero teraz ją trochę poznałem. To może cię odrzucić od Biblii ale jest na to wspaniały sposób. Nie musisz czytać całej Biblii aby poznać prawdę.

Aby się przekonać, czy podaję tutaj prawdę czy kłamstwo, wybierz sobie jeden czy dwa najbardziej szalone TWOIM zdaniem teksty i je dokładnie sprawdź i przemyśl. Nawet przedyskutuj to z kimś, kto dobrze zna Biblię i porównaj to z tym, co tutaj znalazłeś.

Nie musisz poznać dokładnie całej Biblii! Ale musisz przestrzegać 10 Przykazań i modlić się tylko do Boga. To całkowicie wystarczy do uzyskania życia wiecznego, tutaj na ziemi, a nie w niebie. Do nieba pójdą pewne wyjątki w niewielkiej liczbie ale cały Lud Boży będzie żył wiecznie na Ziemi.

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

Wybór zależy od ciebie a ja informuję o najważniejszych sprawach, które pozwolą tobie otworzyć szeroko twoje oczy na Prawdę.

Czytaj więc bardzo uważnie i jeżeli znajdziesz twierdzenie twoim zdaniem niemożliwe, poznaj to dokładnie w tym artykule i sprawdź osobiście w innych materiałach. Pytaj ludzi znających Biblię, księży, pastorów czy innych chrześcijan. Poznasz prawdę i może będziesz szukał jej nadal.

Istnieje grupa ludzi sprawujących totalną władzę na całej ziemi. O tych ludziach nigdy nie mówi się w mas mediach. Nawet jeżeli się o nich czasami pisze czy mówi, niemal nikt nigdy nie mówi i nie pisze negatywnie. Ci pomijani celowo ludzie to nasienie węża, zwane potocznie Żydami.

Cały świat jest pod ich okrutną władzą. Rzym/Watykan złożony z tych ludzi, do niedawna sprawował totalitarne rządy nad całym światem. Posiadał on bank BIS, który kontrolował budżety rządów na całym świecie, które w pełni nadal popierają ten koszerny biznes.

Każdy rząd na świecie był nazywany rządem niemieckim, rosyjskim, amerykańskim czy jakimkolwiek innym, ale... nikt nie mówił i nie pisał, że jest to rząd żydowski, wyniszczający całe narody. Także ich opozycyjne partie polityczne były zawsze i są nadal złożone także z Żydów.

Nasilający się stale światowy kryzys jest także ich dziełem!

Świat upada (nie po raz pierwszy) z powodu ich opresyjnej władzy nad światem. Ktoś może zapytać: jakim cudem im się to udaje? Oni wielbią władcę świata, szatana, który wraz z grupą upadłych aniołów ich zawsze chroni i podsuwa im najlepsze dla nich strategie rządowe.

Oni robią niemal cuda, aby tę prawdę przed nami ukryć i to się im udaje. Dlatego w mas mediach mamy absolutną ciszę i nikt nie odważa się ich krytykować, a zwłaszcza ukazywać ich zbrodniczych działań, jak wojny, pedofilii, handlu dziećmi i inne tego typu nadużycia.

Żeby zrozumieć, co się w RZECZYWISTOŚCI dzieje na ziemi, w polityce państwowej, trzeba z wielkim wysiłkiem szukać informacji o Żydach w rządach. Nie jest łatwo to znaleźć z powodu żydowskiej cenzury, która stale narasta.

Hierarchia rządowa do niedawna tak wyglądała od samej góry.

Szatan, upadli aniołowie.

Watykan wraz z upadłymi aniołami oraz z nasieniem węża, wielbiący szatana, posiadał bank BIS, którym kontrolował on państwa na świecie. Watykan także kontrolował religie po to, aby Prawda biblijna nigdy nie ujrzała światła dziennego. Katolicyzm był i jest pod ścisłą kontrolą szatana.

Wszyscy członkowie Watykanu z Jezuitami włącznie to także nasienie węża.

Watykan, posiadał do niedawna najmocniejszą armię na całym świecie, złożoną także w większości z Żydów, ponieważ populacja w USA stanowi 80% Żydów. Tak wyglądają Stany Zjednoczone - siła zbrojna Watykanu, które także upadają z Watykanem zgodnie z proroctwami.

Sprawdź wielką listę zbrodni USA. Rosja, Chiny i Japonia także były i są nadal pod ścisłą władzą i kontrolą nasienia węża. Ale nie tylko upada Watykan i USA. Upadają coraz szybciej szatańskie władze państw na całym świecie. W każdej chwili może już nastąpić dramatyczna zmiana władz!

Z powodu utraty kontroli finansowej oraz militarnej (USA) Watykan stracił  swoją długoletnią władzę nad państwami całego świata. To co widzimy dzisiaj na świecie było zapowiedziane setki lat wcześniej w Biblii.

Biblia nazywa Watykan Wielką Nierządnicą a USA nazywa Babilonem Wielkim, ponieważ USA są podobne do Babilonu starożytnego, ale USA są jeszcze bardziej zbrodnicze niż tamten Babilon! Następuje więc zmiana rządów nad całą ziemią.

Według Biblii władzę tę obejmie... także nasienie węża; druga ich grupa  które czeka na tę okazję. Druga grupa to także Żydzi i ona także będzie stała po stronie szatana oraz tzw. Bestii, która wkrótce przejmie władzę nad całym światem.

Z tych przyczyn niemal nikt na ziemi, oprócz małych grup religijnych nigdy masowo o tym nie mówi. Są oczywiście rzadkie wyjątki.

Jakie to ma dla nas znaczenie?

Znajomość detali, o których większość z nas nigdy nawet nie słyszała, może nam pomóc w zrozumieniu tego szatańskiego świata. Co jest najważniejsze, może to spowodować u wielu chęć zapoznania się z Biblią z powodu aż takich dokładnych proroctw. Szatan istnieje. Sprawdź ten link!

Bliska już przyszłość świata według Biblii, zapowiedziana ponad 400 lat temu.

Rządy Bestii będą trwały tylko 3.5 roku i zostanie ona na zawsze usunięta przez Boga i Syna. Szatan, władca tego świata będzie zamknięty na 1000 lat pod ziemią.

Mamy więc jeszcze trochę czasu, czyli ponad 3.5 roku na zapoznanie się z Biblią oraz na wielbienie Boga. W każdej chwili Bóg oraz Syn Boży Isus rozpoczną działania na ziemi przed objęciem władzy przez Bestię, której władzą będzie oparta na siedmiu zbuntowanych aniołach.

(Jeżeli chcesz dowiedzieć się prawdy o Żydach, zacznij czytać artykuły z tego linku.)

Pamiętaj o najważniejszym! Jeżeli o Żydach nikt i nigdy nie mówi, znaczy to, że oni posiadają pełną władzę w niemal wszystkich mediach, rządach a także w mediach alternatywnych. Wszelka opozycja ku nim to opozycja fałszywa, ponieważ ich opozycja Żydów niemal nie istnieje!

Każda partia polityczna, każdy kościół i każda grupa religijna jest przez nich kontrolowana. Niemal nikt o nich niczego nigdy nie ujawnia. Jeżeli nie widzisz krytyki syjonistów, jesteś nadal przez nich okłamywany!

Władza nasienia węża jest bardzo mocna z powodu bezpośredniej pomocy szatana i jego upadłych aniołów. To jest niewidzialne dla ludzi źródło sukcesu nasienia szatańskiego. Sataniści o tym dokładnie wiedzą od demonów a nawet od samego szatana. Znaleźć rzeczywistą narodowość ludzi posiadających władzę jest niemal niemożliwe.

To oznacza jednoznacznie, nie masz niemal żadnej szansy na poznanie prawdy, ponieważ prawie wszyscy ludzie na Internecie - świadomie lub nie - kłamią. Ci drudzy i 'lepsi' są totalnie kontrolowaną opozycją. Ich rzeczywista władza nie jest nigdy ujawniana. Jesteś ciągle oszukiwany!

Gdziekolwiek nie spojrzysz, czytasz i oglądasz niemal wszystko, oprócz wyjaśnienia największych problemów, które niszczą nasz świat. Problemem są władze nasienia węża, które nas nienawidzą i prześladują w każdy możliwy sposób, abyśmy się w tym wszystkim nie połapali.

Jest już dobra nowina! Przeczytaj to bardzo uważnie.

Watykan był głową nasienia węża i on już upadł. Następuje wielka zmiana polityczna na świecie. Niewiele o niej wiemy, ale jest wiadome, że władza nasienia węża upada i jest już na skraju przepaści. Niedługo i nagle ku zdumieniu całego świata ona całkowicie upadnie.

Rzym/Watykan rządził przez kilka wieków i właśnie upadł. Wraz z nim upadnie kontrolowana przez Watykan machina żydowska. Będzie ona ukarana za ich wszystkie zbrodnie. Następująca po Watykanie władza Bestii pokaże się jako zbawiciel świata, który z czasem także zaatakuje cały świat!

Dlaczego wielu ludzi ucieka od Biblii ?

Problemy z Biblią są bardzo poważne, ponieważ szatan atakował ją niemal nieustannie. Ale problemy ze zrozumieniem są bardzo proste. Aby to zrozumieć, należy Biblię dokładnie przeczytać. To nie jest łatwe. Ale mamy olbrzymią pomoc. Prośmy Boga o pomoc w jej zrozumieniu.

Co jest niezwykłe, religie poza Kościołem nalegają na czytanie Biblii, ale według ich zrozumienia, które jest czytelnikom niemal wmuszane. Jezeli im nie wierzysz, zostaniesz z tej religii usunięty.

Mamy dwie drogi do wyboru. Życie wieczne w posłuszeństwie Przykazań Bożych lub śmierć za brak posłuszeństwa.

Biblia jest autorstwa Boga oraz Jego Syna Isusa. Ale Biblia nie jest Biblii równa. Poniżej mamy wyjaśnienie największego oszustwa biblijnego wrogów Boga, którzy mając władzę nad światem skazili Biblię w poważny sposób. Bóg o tym wie, i wie także, jak to można rozwiązać!

W jaki sposób skażono Biblię?

Oryginalna Biblia była napisana językiem starożytnych Słowian. Dlatego Tora (Stary Testament) zaginęła i jej oryginał przepadł. Dokonali tego wrogowie Boga i Biblii, którzy zrobili wiele, aby zniekształcić nam tekst Tory oraz drugiej części Biblii, zwanej ewangeliami oraz apokalipsą.

Pierwsza Tora zaginęła, ponieważ jej język był dowodem na istnienie Narodu Wybranego przez Boga.

Poza zaginioną Torą mamy dwie Tory, bardzo się różniące od siebie. Rzeczywista Tora zaginęła, ale nie zginęło jej tłumaczenie o nazwie Septuaginta LXX. Jest to oryginalna Tora przetłumaczona na język grecki po wyjściu Judejczyków z Babilonu.  Oryginał zaginął, ale mamy doskonałą jego kopię!

Poniżej dowód z Wikipedii.

Według pseudoepigraficznego Listu Arysteasza na zaproszenie króla Ptolemeusza II Filadelfa do Aleksandrii w Egipcie miało przybyć siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich, po sześciu z każdego z dwunastu plemion Izraela, którzy po oficjalnym podjęciu na dworze rozpoczęli przekład Tory na grekę (koine). Mieli oni pracować osobno, a potem wymienić się efektami tłumaczenia i ustalić ostateczną wersję dzieła. Przekład ukończyli po siedemdziesięciu dniach. Wówczas okazało się, że poszczególne teksty tłumaczenia są identyczne, co odebrano jako znak od Boga[2]. Król chciał znać dzieło, którym posługiwała się diaspora żydowska. Septuaginta zaś znalazła się niewątpliwie wśród rękopisów w zbiorach Biblioteki Aleksandryjskiej[3]. Wikipedia

Szczegóły oszustw żydowskich w tych linkach. Przedmowa. oraz Wstęp do Biblii Mesjańskiej.

Problem biblijny polega na kłamstwie żydowskim, które nie tylko umieściło Żydów w Izraelu, ale uważa Żydów za naród wybrany przez Boga. Na tej podstawie świat forsuje kłamstwo Żydów, czyli ich rzekome pochodzenie. Kłamstwo jest oczywiste, kiedy poznamy ich nieco bliżej.

W Torze nie występuje słowo Żyd i Żydzi nie są Bożym narodem wybranym. Są nim Izraelici czyli Słowianie! Żydzi w Izraelu kategorycznie odrzucają Syna Bożego oraz Nowy Testament, ponieważ opisuje on krytycznie Żydów w Ewangeliach oraz w Objawieniu. Watykan także odrzucił Boga i Syna.

Wmawia się nam, że Tora (Stary Testament) to Kodex Leningradzki z roku 1863. Sprawdź szczegóły.

Nadal posiadamy oryginalną Torę z której cytował Chrystus w synagodze bez  tłumacza. Ponieważ Septuaginta oraz Nowy Testament są w języku greckim. Obie części były w użyciu przez wiele lat, ponieważ Septuaginta LXX istnieje od roku 285 p.n.e. Żadne tłumaczenie nie było nigdy potrzebne.

To wszystko ma olbrzymie znaczenie dla studiów Biblii.

W Septuagincie imieniem Boga jest słowo - Bóg. Podobnie jest w Nowym Testamencie. Nie ma żadnego Jahwe, Jehowy, Yahoshua czy innych szatańskich imion. Żydzi nie są narodem wybranym, ponieważ oni nienawidzą i systematycznie odrzucają Boga i Syna.

Mamy inny, OLBRZYMI problem z Biblią!

Nie tylko usunięto z niej kilka ważnych ksiąg, ale dodano nam do niej księgi czterech żydowskich oszustów:  Apostoła Pawła, Łukasza, Marka oraz Esterę, która jest postacią fikcyjną .

Dlaczego są oni oszustami?

Ponieważ tych 'apostołów' nie wybrał ani Bóg ani Syn a oni nawet nie istnieli w czasach Isusa czy nawet w czasach Piotra czy Jana. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie!

Ewangelista Mateusz nie pisał o nich. Jan, autor Objawienia z roku 100 n.e. także nigdy nie napisał o nich nawet jednego słowa.

Ani Mateusz ani autor Objawienia nie sprostował fałszu Pawła, Łukasza i Marka.

Gdyby oni o tym wiedzieli, opisaliby to ku naszej przestrodze. Nikt w tamtych czasach o tym fałszerstwie nie miał żadnego pojęcia. Ale na listach Pawła i na pracach Łukasza (Ewangelia Łukasza i Dzieje apostolskie) opiera się fałszywe chrześcijaństwo całego świata.

Wszystkie doktryny Kościoła Katolickiego oraz całego chrześcijaństwa są oparte na Pawle i Łukaszu, czyli na dwóch żydowskich oszustach.

Przeczytaj największe oszustwo Kościoła Katolickiego.

Przeczytaj także ten większy artykuł, w którym są podane olbrzymie dowody ich oszustw. To nie są żarty. Oni aż tak drastycznie kłamią!

Sprzeczne doktryny w Biblii.

Trafiłeś na witrynę.