Jak oszukują nas religie

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Istnieje nieco wcześniejszy artykuł - Sprzeczne doktryny w Biblii. Nowy bardzo się różni od starszego tym, że jest wsparty wieloma niezwykle prostymi i oczywistymi dowodami.

Żyje na Ziemi duża część ludzi tego świata - nasienie węża, która posiada ohydne, nieludzkie cechy. Ono z pasją nienawidzi ludzi Bożych, którzy nie popierają morderstw, wojen, pedofilii, gwałtów, tortur, kradzieży, masowego kłamstwa, ale miłują Boga oraz wszelką prawdę.

Nasienie węża uwielbia wszystkie zboczenia seksualne, seks z dziećmi i niemowlętami oraz mordy! Z braku wrogów, mordują się między sobą. Takie jest potomstwo szatana i upadłych aniołów. Oni mordują niewinnych ludzi w wojnach na Ukrainie, w Izraelu i w innych miejscach.

To oni rządzą światem oraz kontrolują wszystkie inne religie na świecie. Religie są ich głównym narzędziem, ponieważ religie kontrolują ludzkie sumienia!

To przez religie jesteś głównie oszukiwany i kontrolowany, aczkolwiek tobie wydaje się to bezpieczne od oszustw i kłamstw. Wszystkie religie to ich dzieła. Oni z pomocą religii bezkarnie mordują ludzi podczas wojen, popełniają wszelkie gwałty, zbrodnie i kradzieże. To oni są odpowiedzialni za wszystkie wojny świata, które prowadzą z pomocą... religii.

Religie nie potępiają wojen ale je wywołują. To Kościół Katolicki wspierał Hitlera, zorganizował także bitwę pod Grunwaldem, w której walczyła przeciwko Polsce niemal cała Europa. Dlatego prawie wszystko, co religie wkładają do twej głowy jest masą ohydnych kłamstw.

Czy wiesz, dlaczego oni tak kłamią? Oni dążą to zahamowania twego sumienia, ponieważ ich celem jest powstrzymać największą ilość ludzi od wielbienia Boga i uzyskania życia wiecznego. Oni z pasją nienawidzą Boga, który ich zbrodnie i wojny potępia. Dlatego oni służą szatanowi.

Oni mają od Boga wyrok śmierci,dlatego Boga z pasją nienawidzą.

Religie nigdy się nie krytykują!

Istnieje dziwne zachowanie się religii. Religie nie krytykują innych religii. Owszem, każda religia uważa się za prawdziwą, a jej liderzy doskonale wiedzą, że wszystkie religie kłamią i wiedzą, że jakiekolwiek zwracanie uwagi na kłamstwa jednych mogłoby zaszkodzić drugim religiom.

Religie słyną z wielkich zysków, ponieważ korzystają one z pieniędzy naiwnych swych członków. Religie wydają się 'święte' i pełne chwały Bożej oraz Bożej pomocy, z powodu omawiania Słowa Bożego czyli Biblii. Kiedy im płacisz, oni mówią tobie: Bóg zapłać!

Oni powinni wszystko otrzymywać od samego Boga, a nie od ciebie!

Szatan nadzoruje wszystkie religie a ich liderzy doskonale o tym wiedzą i... wielbią szatana za ich ciągłe wsparcie! Nawet Watykan wielbi publicznie Lucyfera! Sprawdź! Inne religie robią dokładnie to samo, ale w inne sposoby. Liderzy religii są bardziej niedostępni, niż politycy!

Ci na dole hierarchii niczego złego w religii i władzach nawet nie podejrzewają.

Byłem Świadkiem Jehowy przez 20 lat i długo niczego nie podejrzewałem. Jedynie mówiło się, że ich religia głosi tylko Prawdę biblijną a kłamstwa innych religii same się z czasem ukarzą. Dlatego Świadkowie Jehowy mają własną, lecz lekko zafałszowaną Biblię z szatańskim imieniem - Jehowa. Żadna inna Biblia tego imienia nie zawiera. Boga imię to Bóg i jest On tylko jeden!

Dlatego religie nigdy nawzajem się nie krytykują, ponieważ ich liderzy jadą na tym samym szatańskim wózku oraz na tych samych pieniądzach. Co jest ciekawe, w Biblii nie występuje słowo - religia, ponieważ Bóg nie założył absolutnie żadnej religii. Biblijna nazwa Kościoła Katolickiego - Wielka Nierządnica. Sprawdź wiele dowodów!

Bóg odseparował swój Naród Wybrany od reszty szatańskiego świata.

Największe kłamstwa wszystkich religii

Religie zawsze kłamią nawet wtedy, kiedy rzadko mówią prawdę! Jedyna ich Prawda to zapewnianie ludzi, że Biblia jest Słowem Bożym. To jest jednak częściowa prawda, ponieważ w Biblii są także słowa szatana, który umieścił w Biblii 'apostołów': Pawła, Łukasza oraz Marka.

Rozpoznać kłamców można natychmiast po braku jakiegokolwiek potwierdzenia przez innych pisarzy, jak np. Apostoła Jana. 'Apostoł' Paweł rzekomo założył siedem zborów w Azji. Informacje o tym mamy w Dziejach Apostolskich pióra Łukasza. Poniższy cytat jest dowodem.

Dzieje 20:(16) Albowiem Paweł postanowił minąć Efez, aby nie tracić już więcej czasu w Azji; śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na Zielone Święta w Jerozolimie. (17) A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. (18) A gdy stawili się u niego, rzekł im: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, (19) I jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zamieszek Żydów, (20) Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, (21) Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.

Nasuwa się pytanie. Dlaczego apostoł Jan, który w natchnieniu napisał całą księgę Objawienia, nie napisał ani jednego słowa o 'apostole' Pawle, który rzekomo założył 7 zborów, do których pisał apostoł Jan?  Jan wiedział oraz sam Isus, kto założył te zbory i że nie był to Paweł!

Jest także możliwe, że listy Pawła i Dzieje Apostolskie oraz 'Ewangelia' Łukasza były napisane już po listach Jana który napisał ostro o Żydach, których Biblia nigdy i nigdzie nie pochwala. Nazwa - Żydzi wzięła się od nazwy jednego z 12 plemion Izraela, plemienia Judy. Stąd Juden (niemiecki) - Żyd. Judejczycy Izraela także nie byli Żydami.

Objawienie 2:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Ci trzej - Paweł, Łukasz i Marek  są kłamliwymi Żydami (nasienie węża), którzy zaatakowali Naród Wybrany. Dosłownie wszystkie religie cytują głownie tych trzech żydowskich pisarzy. Dowodów na fałsz tych trzech oszustów jest tak wielka ilość, że aż trudno uwierzyć. Ten fałsz rzeczywiście istnieje i jest łatwy do udowodnienia!

To ohydne kłamstwo jest bardzo łatwo  udowodnić. Sprawdź ten link i zacznij czytać te artykuły. Nie wszystko jest łatwe w zrozumieniu, ale wystarczy przeczytać zaledwie początkowe zdania, aby natychmiast zorientować się, że Paweł oraz Łukasz rozpowszechniają same kłamstwa.

Jakim cudem Łukasz podał znacznie więcej detali o narodzeniu Isusa? Podszepnął mu to sam szatan!

Olbrzymi przykład fałszywego natchnienia 'apostoła' Łukasza. On nie miał natchnienia Bożego i w swojej 'ewangelii' sam to przyznał.

Łukasza 1(1) Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, (4) Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Łukasz to prywatnie przebadał i nie odważył się napisać, że uczynił to z natchnienia Bożego! To zupełnie wystarcza, że jego informacje nie są od Boga i nikt ich nie potwierdził. Dowodów jest znacznie więcej i liderzy religii nigdy nie krytykują się wzajemnie.

Wszyscy trzej fałszywi pisarze to Żydzi, których Chrystus nazwał... plemieniem żmijowym. Przeczytaj cały rozdział 23 Mateusza.

Cała Judea posiadała władze nasienia wężowego, których Isus nazywa plemieniem żmijowych, faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, czyli znającymi Biblię. Dokładnie

Herod był także Żydem. Te opisy także ukazują nam niemal w 100% dzisiejsze chrześcijańskie religie z Herodem na czele, nazywanym dzisiaj... papieżem. Wszystkie religie pracują dla szatana, podobnie jak pracuje dla niego sam Watykan! Oto przyczyny, dla których żadna religia nie podważa nigdy pism Pawła, Łukasza czy Marka. Wszyscy przywódcy religijni z Watykanem włącznie to sataniści.

Zwykli członkowie religii nie wiedzą absolutnie nic o satanizmie tych religii!

Założyłem swoje obie witryny w roku 2006. Na początku w niektórych kwestiach czasami mnie na forach krytykowano. Ale teraz wszystkie religie unikają mnie jak pies jeża, ponieważ nie da się udowodnić, że ja się mylę a oni rozpowszechniają Prawdę. Prawda może być tylko jedna!

Sama ilość chrześcijańskich religii świadczy o ich fałszu. Sprawdź.

Jeżeli religie wierzą w Boga oraz w Biblię, wszystkie powinny mieć oraz stosować te same nauki! Biblia nie jest sprzeczna ze sobą!

Biblię studiuję od roku 1973. Nie jest ona łatwa w zrozumieniu proroctw. Bóg poukrywał wiele proroctw w taki niezwykły sposób, że dopiero od 2 lat zacząłem je częściowo rozumieć. Są one bardzo dokładne i sprawdzają się one wprost na naszych oczach! Ale trzeba je umieć odczytać.

Proroctwa są nam potrzebne, ponieważ właśnie żyjemy w czasie ich sprawdzania się. Ale Boży nakaz posłuszeństwa wobec 10 Przykazań jest najważniejszy i wszystkie religie muszą 10 Przykazań przestrzegać i unikać za wszelką cenę bałwochwalstwa typowego dla katolików.

Niestety wszystkie religie opierają się na tych trzech fałszerzach Biblii, Pawle, Łukaszu i Marku z Watykanem włącznie. Kiedy ciebie przekonają, że oni mają wiedzę... Pawła, wtedy cytują tobie wersety, które całkowicie odwracają Prawdę. Cytują je, ponieważ niemal nikt o tym nigdy nie mówi!

Cały trik polega na tym, że najpierw cytuje się Pawła i Łukasza, a potem cytuje się teksty starsze oraz cytaty z Mateusza czy Jana, które nie kolidują z Pawłem i Łukaszem. Jest to bardzo przebiegłe oszustwo, ale wystarczy nieco to sprawdzić i Prawda sama się ukazuje w pełnej chwale!

Największe oszustwa Pawła, Łukasza i Marka polegają na tym, że oni w pełni popierają Żydów! Tymczasem cała reszta Biblii całkowicie potępia Żydów, którzy... rękami rzymskimi zamordowali Isusa Mesjasza.

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?

Węże, plemię żmijowe to jest potomstwo szatana, nazywane luźno Żydami, którzy w większości wielbią w ukryciu szatana. Nic od czasów Chrystusa się praktycznie nie zmieniło i fałszerze Prawdy nadal kontrolują cały świat! Fałszerze to religie oraz władze świata i masoni!

Nie zapominajmy, że Watykan czyli Rzym rozpoczął rządy przed naszą erą i jedynie zmieniono nazwę Rzymu na Watykan, aby nie wskazywać na oczywiste biblijne proroctwo. Niemniej Rzym jako mocarstwo nazywane teraz Watykanem, czyli Wielka Nierządnica nadal siedzi na siedmiu wzgórzach... Rzymu, zgodnie z proroctwem Apokalipsy (Objawienia).

Co ukrywają przed nami fałszywi pisarze?

Ukrywają oni rzeczywistą treść Biblii i żadna religia nie mówi prawdy, która jest łatwa do udowodnienia. Religie mówią tobie o spowiedzi, o dawaniu na tacę, wykonywaniu prac dla zborów itp. Zachęcają cię także, abyś im sprowadzał nowych członków, co wzmocni ich olbrzymie finanse.

Nawet religie będące w pozornej opozycji do innych religii, jak Świadkowie Jehowy, także nie podważają żadnych nauk innych religii. Ich strategia jest prosta i skuteczna. Jeżeli nie uznajesz Boga 'Jehowy', idziesz do Zielono Świątkowców czy innej religii, która może być dla ciebie odpowiednia. Problem polega na tym, że to ty powinieneś być posłusznym Bogu w sposób, jaki sam Bóg i Isus określili to w Biblii.

Ponieważ to jest to jedynie pozornie logiczny wybór; udajesz się tam, gdzie tobie się wydaje to dobre i czujesz się komfortowo... ale to trwa krótki okres czasu. Potem okazuje się, że znowu pobłądziłeś! Jak z tego oszustwa całkowicie się uwolnić?

Przestań wierzyć religiom! Zacznij czytać Biblię, ale pomijaj jej fałszywych pasterzy. Obowiązuje nas wszystkich 10 Przykazań z celebrowaniem sabatu włącznie.

Posłuszeństwo wobec Prawa gwarantuje tobie życie wieczne.

Sprawdź, czytając Pawła i Łukasza i porównuj ich z Mateuszem i Janem. Wszystkie argumenty sprawdzaj, sprawdź także moje artykuły i wszystko sprawdzaj, zwłaszcza z gorliwą modlitwą do Boga o pomoc w znalezieniu Bożej Prawdy, a nie prawdy religijnej.

Żadna religia nie mówi o głównym temacie Biblii!

Nie mówi o planie Boga oraz Syna, którego właściwe imię brzmi Isus (imię greckie) a nie Jezus. Religie kłamliwie uczą cię, że po śmierci pójdziesz do nieba, jeżeli będziesz w ich religii i będziesz zachęcał innych do przejścia na tę właśnie religię. Biblia o czymś takim w ogóle nie wspomina!

Głównym tematem Biblii jest plan Boga zaludnienia całej Ziemi stworzonymi przez Boga potomkami Adama i Ewy, którzy będą żyli wiecznie. Po potopie, w którym większość świata zginęła, pozostała na ziemi jedynie rodzina Noego. Szatan i upadli aniołowie nie ustali w swym buncie i nada zasiedlali Ziemię swoim ohydnym potomstwem, zwanym nasieniem węża.

Obecnie nasienie węża stanowi około 80% populacji całego świata.

Z powodu nasienia węża, Bóg obiecuje swoim wybranym ludziom życie wieczne i zbawienie, ale nasienie węża oraz ich hybrydy, równie zbrodnicze jak nasienie węża zostaną eksterminowani z powodu zagrożenia dla ludu Bożego czyli głównie Słowian; w szczególności Polaków.

Lud Boży to lud stworzony przez Boga oraz jego bezpośredni potomkowie. Cechuje go posiadanie duszy ludzkiej oraz posiadanie i używanie sumienia. Nasienie węża nie posiada duszy i nie posiada ono sumienia, dlatego ono jest największym wrogiem dla Narodu Wybranego.

Zdecydowana większość nasienia węża poniesie w ręki Boga i Syna śmierć! Odpowiedzialność za ten wyrok ponosi wielbiony przez nich szatan, upadli aniołowie oraz samo nasienie węża.

Księga Objawienia nam o tym wiele mówi i dlatego starano się ją usunąć z Biblii. Chrześcijańscy liderzy nigdy nie uczą swoich wiernych o Narodzie Wybranym przez Boga. Także nie nauczają, jaki los czeka Naród Wybrany oraz nie podają, że część ludzi Bożych pójdzie do nieba.

Do nieba pójdzie jedynie garstka najwierniejszych sług Boga i Syna, ale miejscem wiecznego zamieszkania dla ludzi była i zawsze będzie stworzona w tym celu przez Boga... Ziemia!

Te wszystkie absolutne prawdy biblijne autorstwa Boga są zaciekle przed tobą ukrywane.

W największym skrócie...

Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu i ludzkość utraciła życie wieczne na ziemi. Celem Boga jest powrót ludzkości do życia wiecznego na Ziemi, oczyszczonej z potomstwa szatana i aniołów.

Bóg nigdy swoich doskonałych planów nie zmieniał, ale z powodu buntu szatana, upadku Adama i Ewy oraz spłodzenia przez Ewę syna szatana, hybrydy szatańsko anielskie spowodowały wielki problem dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Bóg nadal realizuje swój pierwotny plan.

Dlaczego szatan i upadli aniołowie się ukrywają?

Wyjaśnienie jest raczej proste. Bez powszechnego i widocznego istnienia szatana i jego aniołów większość ludzi można przekonać bez większych problemów, że ani szatan, ani Bóg nie istnieją i że to jest naiwna wiara, nie posiadająca żadnych solidnych podstaw.

Skażona Pawłem, Łukaszem i Markiem Biblia nie jest traktowana bardzo poważnie przez wielu czytelników. Pokazanie się szatana i aniołów natychmiast spowodowałoby poszukiwania drugiej strony tych osobników, czyli ludzie uznaliby by, że Biblia jednak mówi nam czystą Prawdę.

Szatan nie posiadałby w takim przypadku aż tak wielkiego szacunku, jaki posiada obecnie ze strony nasienia węża, z którego spora część nie będąca w 100% ich nasieniem posiada także spore szanse na zbawienie i na życie wieczne. Brak widocznego nam szatana i jego aniołów utrzymuje wiele milionów ludzi jako ateistów unikających rzekomych nonsensów religijnych.

Owszem, można zobaczyć szatana i jego upadłych aniołów, ale jest to dla nas bardzo niebezpieczne. Tzw. podpisywanie cyrografu z szatanem jest realne i dla  ludzi dostępne. Trzeba stać się członkiem szatańskiej religii oraz podpisać krwią swoje poddanie się szatanowi.

Jest to jednostronne porozumienie, w pełni honorowane przez Boga. Jeżeli człowiek w pełni umysłu decyduje się na służbę szatanowi, a pogardzi pisemnie samym Bogiem, są niezwykle nikłe szanse, aby się z tego dokumentu wycofać i przeżyć. Szatan ma pełne prawo do odebrania jemu życia za odmowę stosowania się do podpisanego własną krwią cyrografu.

Ludzie świadomie służący szatanowi nie mają szans na zbawienie oraz na życie wieczne.

Co nam obiecuje Bóg i Syn?

Nasze zbawienie jest niezwykle proste. Bóg i Syn gwarantują nam życie wieczne, jeżeli będziemy przestrzegali 10 Przykazań Bożych. Pierwszym problemem jest brak twojej znajomości 10 Przykazań. Kościół Katolicki usunął z Przykazań kategoryczny zakaz bałwochwalstwa!!!

Oto oryginalne Przykazania Boże! Wszystkie przekłady Biblii posiadają taką właśnie wersję! Jedynie Watykan w tym przypadku posuwa się do ohydnego oszustwa w wiadomym celu.

Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie zabijaj. (14) Nie cudzołóż. (15) Nie kradnij. (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Podkreślone wersety są usunięte przez Kościół Katolicki a powody są jasne. Watykan wielbi szatana i w ten sposób, zgodny z szatańskimi naukami i bałwanami zmusza swoich naiwnych członków, aby grzeszyli za pomocą bałwochwalstwa. Niestety oni ciągle tak grzeszą!

Istnieją także inne triki religijne. Świadkowie Jehowy oraz kilka innych religii posiadają własne 'przekłady' Biblii, które są często nieco nagięte do ich nauk biblijnych.

Największe 'niezależne' religie to: Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Świadkowie Jehowy, Mormoni, czy kilka innych sekt, które bardzo się różnią od siebie. Sekty są zakładane przez 'natchnionych' liderów a każdy z nich naucza inaczej.

Oni się nigdy nie zwalczają i nigdy się nie krytykują!

Rozważ to w taki sposób. Czytasz książkę "W pustyni i w puszczy". Możesz z niemal każdym czytelnikiem tej książki porozmawiać o książce bez jakiekolwiek konfrontacji, ponieważ obaj czytaliście tę samą książkę. Jedyne pomyłki będą absolutnie minimalne

Biblia jest napisana w ten sam sposób! Wszystkie nauki, poza naukami Pawła, Łukasza i Marka są bardzo solidne i nie można tego inaczej zrozumieć. Jedynie proroctwa są traktowane przez Boga zupełnie inaczej i nie każdy jest w stanie je dokładnie zrozumieć. Jest to celowa strategia Boga!

Wiedz, że PRAWDA jest jedna i musi być zgodna w całości z Biblią!

Wszystkie religie i sekty chrześcijańskie są jedynie bardzo fragmentarycznie oparte na Biblii, ale bardzo rzadko jakakolwiek religia zachęca cię do czytania Biblii. Sprawdź wstęp do Biblii Mesjańskiej oraz sprawdź przedmowę mówiącą o przekładach biblijnych.

Istnieje w Biblii cytat, który nam to wszystko w pełni potwierdza. Jest to scena Isusa, który wszedł na mównicę, aby czytać Stary Testament. Najciekawsze jest to, że Syn Boży nie tłumaczył Septuaginty LXX, ale czytał ją bez jakiegokolwiek tłumacza.

Tak Septuaginta LXX jak i Nowy Testament były pisane tym samym językiem, czyli po grecku.

Grecja to Danici - pokolenie Dana, którzy oddalili się od plemion Izraelitów a język grecki najwyraźniej był bardzo bliskim oryginalnym językiem całego Narodu Wybranego przez Boga. Dlatego Septuaginta jak i Nowy Testament są spisane językiem greckim.

Oryginalny język przed niewolą Izraelitów w Babilonie nie jest nam do tej pory znany.

Jedynie tzw. Stary Testament czyli tzw. Septuaginta LXX jest wiarygodną kopią Starego Testamentu i Isus ją czytywał w synagogach bez jakiegokolwiek tłumacza. Język grecki dużo starszej Septuaginty był taki sam, jakim był język grecki za czasów Isusa.

Podsumowanie...

Tak wyglądają wszystkie religie świata, które za wszelką cenę zniechęcają ciebie od czytania Biblii. Zdecydowana większość ludzi z tego powodu nigdy nie czyta Biblii i bez jej czytania nie ma szans na poznanie Prawdy Boga Wszechmogącego. Ale w niedługim czasie ukaże się na Ziemi Isus, Syn Boży oraz sam Bóg. Nasze umysły będą przez Boga otwarte

Masz więc dwie drogi do wyboru.

Albo będziesz szukał drogi do życia wiecznego, albo życie utracisz. Prawdy możesz szukać w kilku miejscach: www.zbawienie.comwww.proroctwa.com, na blogu Arzareth oraz na forum. Czytaj także całą Biblię. Swoją, którą być może posiadasz lub Biblię Mesjańską.  Bez dodatkowej pomocy  całkowicie Biblii nie zrozumiesz, ponieważ jest ona napisana przez Boga a biblijne proroctwa są zwykle trudne do rozszyfrowania i zrozumienia.

Są dwie drogi poznawania Biblii. Czytaj ją wielokrotnie i dokładnie wraz z pomocą Boga - musisz się do Boga modlić o jej zrozumienie. Możesz także czytać najbardziej cię interesujące artykuły z tych linków i dokładnie je sprawdzaj w Biblii.

Zanim zaczniesz czytać, najpierw proś Boga w modlitwie o pomoc w zrozumieniu. Potem czytaj i WSZYSTKO sprawdzaj. Wybór należy do ciebie.

I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość.

W najbliższych miesiącach, tygodniach, albo i dniach może nastąpić wzięcie pewnej grupy ludzi do Nieba. Zaraz po tym nastąpi zgromadzanie Polaków i Słowian na pustynię. Będzie to twoja ostatnia szansa na połączenie się z Narodem Wybranym przez Boga, który będzie wraz z Isusem królował nad Narodem Wybranym, czyli Polakami i innymi Słowianami.

Wtedy zostaw niemal wszystko i idź za Bogiem i Synem, czego z całego serca ci życzę!