Powrót

Znalazłem przypadkowo niezwykły artykuł jednego Chrześcijanina i jego treść zupełnie mnie zbulwersowała. Oto Google tłumaczenie tego tekstu.  Święte imię Boga, czy bluźnierstwo?

Ogólnie autor przedstawia interesujące tezy oraz dowody na to, że Bóg, Stwórca wszechświata nigdy nie posiadał żadnego imienia, ponieważ było ono niepotrzebne. Według jego artykułu a także Biblii Bóg nie objawił swego imienia Adamowi, Abrahamowi, oraz jego potomkom. Oczywiście jest to całkowicie z godne z Biblią. Jedyne imię jakie Bóg objawił nam w Biblii to: "Jestem który jestem".

Według autora tetragram JHWH był znany w starożytnym Egipcie. W dokumentach takich jak Mesha Stela czy egipskich pismach można znaleźć tetragram, który dziwnym trafem nie jest utożsamiany z Izraelem.

Co jest szczególnie interesujące, to fakt, że Grecka Septuaginta, datowana na rok 285 p.n.e. nie zawierała ani imienia Bożego ani tetragramu.

Co jeszcze bardziej zdumiewające to brak znajomości imienia Bożego przez wszystkich historyków żydowskich z tego okresu, z Józefem Flawiuszem włącznie. Tetragram zaczął pojawiać się dopiero około roku 1000 n.e. w hebrajskich tekstach masoreckich.

Ale to nie wszystko. Według autora artykułu język żydowski nie istniał w formie pisanej do czasów Chrystusa. Dopiero za czasów Heroda opracowano alfabet hebrajski. Przedtem używano bardzo zbliżonego alfabetu aramejskiego.

Jakim wiec językiem posługiwał się Mojżesz? Najprawdopodobniej aramejskim. Język ten był popularny w tym regionie w tych latach a alfabetem używanym powszechnie w tym regionie był alfabet aramejski.

Najstarsze dokumenty w tzw. Biblijnym Hebrajskim znane są jako dwa srebrne zwoje i nie są one tekstem biblijnym. Czyli  znanymi tekstami biblijnymi w języku hebrajskim są jedynie teksty masoretów, które pojawiły się około VI-X wieku naszej ery. Teksty te są znacznie młodsze, niż tekst Greckiej Septuaginty, która jest datowana na rok 285 p.n.e.

Skąd się zatem wziął tetragram skoro praktycznie go nie ma w Septuagincie? Dlaczego tłumaczy się Biblię z hebrajskiego, skoro istnieją kopie greckiej Septuaginty, która jest znacznie starsza.

Mnie osobiście interesuje biblijny aspekt Bożego imienia, a archeologię stawiam na drugim miejscu.

Wyjścia 3:(13) A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? (14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Jestem" posłał mnie do was!

Powyższy cytat jest wzięty z Biblii Warszawskiej wydanej w roku 1975. Wydanie internetowe jest zmienione i mówi - "Jahwe posłał mnie do was."

Różne przekłady biblijne w różny sposób podają ten werset, który wydaje się w formie Jahwe nielogiczny. W większości przekładach w innych miejscach nie ma imienia w żadnej formie i Bóg jest tytułowany Bogiem lub Panem.

Innym najczęściej cytowanym wersetem jest Wyjścia 6.

Wyjścia 6: (2) Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan. (3) Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem.

W zdecydowanej części wielu rękopisów jedynie w tym miejscu pojawia się imię Boże. Co jest znamienne, w żadnej dalszej części Biblii Bóg nie objawiał więcej swego imienia i nie nalegał na używanie go ani nie zabrania używania go.

Owszem, są biblijne wersety mówiące o imieniu Boga, ale termin imię ma w wielu przypadkach zupełnie inne znaczenie. Oznacza on osobowość, czy też dobre imię, czy też opinię lub sławę. Więcej na temat terminu biblijnego - imię w tym linku - Imię Syna Bożego.

Jeżeli Bóg Ojciec miał imię, postawa Jezusa w tek kwestii jest zupełnie nielogiczna.

Kiedy Jezus pojawił się w Palestynie, nigdy nie użył on imienia Boga, ZAWSZE nazywając Go swym Ojcem. Jest to szczególnie widoczne w modlitwie "Ojcze Nasz", której On sam nas nauczył. Jest tam nawet zdanie ; "Święć się Imię Twoje" ale Jezus owego imienia nie wypowiedział ani razu - nie wypowiedzieli tego imienia także apostołowie i ewangeliści.

Wiemy z kilku fragmentów Ewangelii, że Jezus bywał w świątyni jerozolimskiej i czytał Pisma. Czytał więc grecką Septuagintę, która nie używała ani imienia Boga ani tetragramu. Jest niemal pewne, że Jezus posługiwał się językiem greckim, który w tym okresie i miejscu był doskonale znany i to także wyjaśnia obecność greckiej Septuaginty w świątyni Salomona.

Jezus wspomniał On ani słowem o tym, że Septuaginta jest niewłaściwą wersją Starego Testamentu. Najwyraźniej nie widział w tym absolutnie żadnego problemu.

Szczególnie interesujący jest jeden przypadek. W Jana 8:44-59 mamy takie teksty:

Jana 8:(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. (38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. (39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. (40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. (42) Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. (46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? (47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. (48) Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? (49) Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. (50) Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi. (51) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. (52) Rzekli mu Żydzi: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki. (53) Czyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz? (54) Odrzekł Jezus: Jeżeli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. (55) I nie poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję. (56) Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się. (57) Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? (58) Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. (59) Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.

W tym fragmencie Jezus oskarżył Żydów o wielbienie szatana oraz posłuszeństwo wobec szatana. Kiedy Jezus wypowiedział słowa - "Jam jest", ( czy też "jestem", lub "Jestem który Jestem"), faryzeusze rozpoznali natychmiast imię Boga utożsamiając Jego wypowiedź z bluźnierstwem.

W całym Nowy Testamencie nie mamy ani jednej wzmianki imienia Boga. mamy cos przeciwnego. Cały świat ma być zbawiany w imieniu Jezusa. Jest to zrozumiałe oraz logiczne, ponieważ Bóg Ojciec cały sąd przekazał Synowi i w Jego imieniu świat będzie zbawiany.

Co to wszystko oznacza?

Sprawdźmy jedną informację. Jah - część rzekomego imienia Boga to imię egipskiego boga księżyca! Sprawdź ten link - Jah. Czyli forma Alleluja (AlleluJah) oznacza w rzeczywistości wielbienie jakiegoś demona egipskiego. Allelujah w rzeczywistości oznacza - niech nam świeci Jah, czyli... wielbienie demona lub samego Lucyfera!

Jahwe oraz Jehowa to znane masońskie tytułu Boga, które są używane w masońskich tajnych ceremoniach. A wiemy, że Masoneria wielbi szatana! Masoneria oraz KRK także używa tetragramu na wielu swoich symbolach.

Masoneria także używa imienia Jahbulon. Sprawdź w Wikipedii! -> Jahbulon.

 


 

Symbolizm KRK oraz Masonerii jest bardzo do siebie podobny. Najwyraźniej obie grupy wielbią tego samego boga!

Wszystkie formy - Jehowa, Jahwe i Jah są używane także przez Kabałę. Jest to najmocniejsza forma czarów i magii na naszej planecie.

Wszystkie te formy oznaczają wielbienie... SZATANA!

Jak w tym przypadku wyglądają Świadkowie Jehowy, wielbiący Jehowę oraz jego Nowy Porządek Świata czyli.. NWO!?

Według Strong Concordance hebrajskie słowo 'hovah" oznacza - ruin, mischief.

Ruin - zburzyć, zniszczyć, zrujnować; doprowadzić do ruiny

hhttp://www.dict.pl/dict?word=ruin&words=&lang=EN

Poniżej translacja na polski - http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fstrongsnumbers.com%2Fhebrew%2F1943.htm&act=url

Mischief - szkoda, intryga, figlarność, psota, mąciwoda, podżegacz, krzywda

http://www.dict.pl/dict?word=mischief&words=&lang=EN

Forma - Jehowa oznacza - niszczycielskiego mąciwodę, podżegacza i krzywdziciela!

W tym przypadku wymowa hebrajskiego imienia Boga, utożsamiająca Go z mąciwodą, podżegaczem i krzywdzicielem jest najwyraźniej świadomym celem przywódców tej organizacji.

Wynika z tego wyraźnie, że wszystkie trzy formy: Jahwe, Jehowa oraz Jah imiona bóstw pogańskich, czyli... demonów.

Wyrażenie - alleluja oznacza chwałę dla Jah - egipskiego boga księżyca.

Ten artykuł jest jedynie streszczeniem kilku linków, które podałem poniżej.  Z czasem zbadam dokładniej ten temat i opublikuję duży i doskonale udokumentowany artykuł na na witrynie www.zbawienie.com

Poniżej źródła, z których korzystałem. Linki po angielsku - proszę skorzystać z Google Tłumacza.

 

http://www.thedailybell.com/2698/Anti-Semitism-Douglas-Reed-and-Zion

http://www.henrymakow.com/lucifers_chosen_people.html

http://nwo-satanismus.blogspot.com/2010/04/is-lucifer-god-of-judaism.html

http://enjoyingthejourney.blogspot.com/2011/01/is-hallelujah-in-bible.html

 

Napisano: 25 Lipca 2011

Ostatnie uaktualnienie: 26 Lipca 2011

 

powrót
 
powrót na górę