Najprostszy sposób obliczenia odległości obserwatora od linii horyzontu.

Pierwiastek (wysokość oczu - cm / 6.752) = odległość od horyzontu.

6.752 to liczba stała dla wyniku w kilometrach.

Przykład.

160 cm podzielić przez 6.752 = 23.7

Pierwiastek z liczby 23.7 = 4.86 km

 

Używając Windows 7 kalkulatora i klawiatury.

Naciskamy na klawiaturze z prawej strony wysokość, jak w przykładzie - 160.

Naciskamy - podzielić czyli / na prawej stronie cyfrowej klawiatury lub / pod znakiem zapytania ?.

Po naciśnięciu / wpisujemy stałą liczbę 6.752 i naciskamy Enter. Wychodzi nam 23.844786....

Teraz naciskamy myszką na znak pierwiastka, który znajduje się zaraz pod klawiszem M- na kalkulatorze.

Wyjdzie nam 4.867923835112355.

Jest to przybliżony dystans od naszej linii wzrokowej do linii horyzontu, po za którą, jeżeli ziemia jest kulą nie powinniśmy już wiele widzieć, ponieważ od obliczonego punktu ziemia zakrzywia się ku dołowi. Im dalej tym większe zakrzywienie.

 

Aby obliczyć to dokładniej, poniżej są dwa kalkulatory wbudowane w tę stronkę.

 Courtesy:
Gary Richardson and Peter Wittenberg

 

Kalkulator horyzontu - 1

Wysokość - h1
Wysokość - h2
Dystans horyzontu radarowego
Dystans horyzontu wizualnego
Kalkulator horyzontu - 2


 

Jest to przybliżona metoda obliczenia dystansu od horyzontu, oparta na wysokości obserwatora ponad poziomem morza. Kalkulator funkcjonuje w systemie metrycznym oraz w systemie imperialnym.

Wstaw wysokość obserwatora ponad poziom morza - w metrach lub w stopach.

Kliknij na guzik - Oblicz, a dystans będzie pokazany poniżej w kilometrach lub w milach.

 

: Wysokość obserwatora
Wysokość w metrach
Wysokość w stopach

Wpisz wysokość i wybierz metry lub stopy, naciśnij na guzik - Oblicz.

 

 

 

Sposób obliczania

Te obliczenia powinny być traktowane jako obliczenia przybliżone, zakładając, że Ziemia jest doskonałą kulą, jak nam to pokazuje NASA i Google Earth, o promieniu 6378137 metrów, czyli 6378.1 km. Także przypuszcza się, że horyzont na który patrzysz jest na poziomie morza. Trójkąt uformowany, oparty na centrum Ziemi (C) w jednym punkcie, horyzont tworzy punkt (H) a obserwator jest na trzecim punkcie (O) Kąt (C) (H) (O) jest oczywiście kątem prostym - 90 stopni.

Korzystając z obliczeń Pitagorasa możemy obliczyć dystans obserwatora (O) od horyzontu (H), czyli długość czerwonej linii, znając odległość horyzontu (H) od centrum Ziemi, czyli jej promień. (r) oraz dystans od (C) do obserwatora (O). Dystans ten to suma promienia Ziemi oraz wysokości obserwatora, czyli r + v, czyli 6378137 m + wysokość obserwatora ponad poziom morza.

Siedząc w pokoju hotelowym na brzegu morza, 10 m ponad poziom morza horyzont będzie od nas w odległości 11.3 km.

Odwrotność tego pomiaru jest także prawidłowa. Jeżeli będziemy wiosłować po płaskim oceanie, w odległości 71.4 km zobaczymy sam wierzchołek 400 metrowego wzgórza.