Home zbawienie.com YouTube I YouTube II Blog[PL] Linki [PL] Forum Filmy Henoh Biblia Mesjańska

Co wiemy o papieżu?

Ostatnie uaktualnienie: 15 Października 2013

Wiemy ogólnie, że jest głową Kościoła Katolickiego i uważa się za następcę apostoła Piotra w stolicy Piotrowej. Wiemy także, że papież był i jest nadal aktywnym członkiem zakonu jezuitów.

Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, co to znaczy być jezuitą i niewielu cokolwiek wie o owej morderczej i zbrodniczej organizacji, która w ciągu kilkuset lat była usuwana z 83 państw.

Żydzi także byli usuwani z wielu państw z powodu wielu udowodnionych w sądach zbrodni.

Tymczasem bardzo nieliczni zdają sobie sprawę z tego, że jezuici to głównie Żydzi.

Poniżej przysięga wierności jezuitów.

PRZYSIĘGA JEZUITÓW

Gdy jezuita niższej rangi ma być awansowany na stanowisko kierownicze, prowadzi się go do Kaplicy Reguły Zakonu. Obecni są tam tylko trzej inni jezuici - starszy rangą pryncypał stoi przed ołtarzem, dwaj mnisi stoją po bokach ołtarza. Jeden z nich trzyma biało-żółty sztandar papiestwa, drugi trzyma czarny sztandar ze sztyletem i czerwonym krzyżem nad czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, ze słowami INRI, a pod nimi słowami IUSTUM NECAR REGES IMPIUS.

Na posadzce znajduje się czerwony krzyż, ma którym kandydat klęczy. Pryncypał wręcza mu mały czarny krucyfiks. Kandydat bierze go lewą ręką i przyciska do serca. Pryncypał wręcza kandydatowi sztylet, ten chwyta go za klingę i kieruje ostrze ku swojemu sercu. Pryncypał trzyma sztylet za rękojeść i kieruje do kandydata słowa:

Na "Mój synu, dotychczas uczono cię działać obłudnie: wśród Katolików być Katolikiem, być szpiegiem nawet wśród własnych braci; nie wierzyć żadnemu człowiekowi, nie ufać żadnemu człowiekowi. Wśród reformatorów być reformatorem, wśród Hugenotów Hugenotem, wśród Kalwinistów Kalwinistą, wśród Protestantów być generalnie Protestantem; i uzyskując ich zaufanie, nauczać nawet z ich mównic, i denuncjować z całą porywczością twojej natury naszą Świętą Religię i Papieża, i zniżyć się nawet tak bardzo, by zostać Żydem wśród Żydów, byś mógł gromadzić wszystkie informacje na rzecz twojej Reguły, jako wierny żołnierz Papieża.

Uczono cię siać zdradziecko nasienie zazdrości i nienawiści między społecznościami, prowincjami, państwami, wśród których panował pokój, i nawoływać je do rozlewu krwi, angażując je w wojny przeciwko sobie, i kreować rewolucje i wojny domowe w krajach, które były niepodległe i cieszyły się dobrobytem, kultywujące naukę i sztukę, cieszące się dobrodziejstwami pokoju, łączyć się z walczącymi po obu stronach, i działać sekretnie z twoim bratem Jezuitą, który może być zaangażowany po drugiej stronie, otwarcie przeciwko tym, z którymi ty jesteś powiązany, tylko po to, by Kościół był ostatecznie beneficjentem w postanowieniach paktów pokojowych, i że cel uświęca środki.

Uczono cię obowiązków szpiega, by gromadzić wszystkie statystyki, fakty i informacje w twoim zasięgu i z każdego źródła, by wkraść się w łaski kręgu rodzinnego Protestantów i heretyków każdej klasy i każdego rodzaju (maści), również do grona handlowców, bankierów, prawników, do szkół i uniwersytetów, do parlamentów i legislatur, do sądownictwa, do rad stanu (rządów), i by być wszystkim dla wszystkich, przez wzgląd na Papieża, którego sługami jesteśmy do śmierci. Poprzednio dostałeś wszystkie instrukcje jako nowicjusz, neofita, i służyłeś jako co-adjurer, spowiednik i ksiądz, ale nie otrzymałeś wszystkiego co niezbędne, by dowodzić w Armii Loyoli, w służbie Papieża. Musisz odsłużyć pewien czas jako instrument i kat, tak jak polecają przełożeni; bo nie może tu dowodzić nikt, kto nie uświęcił swojej pracy (swoich trudów) krwią heretyka; bo "bez rozlania krwi nikt nie może być zbawiony". Zatem, by wyćwiczyć się do twoich zadań i zapewnić sobie zbawienie, jako uzupełnienie twojej poprzedniej przysięgi posłuszeństwa twojej Regule i wierności Papieżowi, powtarzaj za mną":

"Ja xxxxxxx teraz, w obecności Wszechmogącego

Boga, Błogosławionej Dziewicy Maryi, błogosławionego Św. Jana Chrzciciela, Świętych Apostołów, św. Piotra i Pawła i wszystkich świętych, świętej hostii nieba, i tobie, mój Duchowy Ojcze, przełożony generale Towarzystwa Jezusowego, założonego przez Św. Ignacego Loyolę, za pontyfikatu Pawła III, i przedłużanego do dziś przez Łono Dziewicy, Macicę Boga, i Rózgę Jezusa Chrystusa, oznajmiam i przysięgam, że Jego Świątobliwość Papież jest Wice Regentem Chrystusa i prawdziwą i jedyną głową Katolickiego lub Powszechnego Kościoła na Ziemi; i że na podstawie mocy związywania i rozwiązywania danej Jego Świątobliwości przez mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ma on władzę usuwania heretyckich Królów, Książąt, Państw, Republik i Rządów, i mogą oni być śmiało zniszczeni.

Będę więc całą swoją mocą bronił tej doktryny oraz prawa i tradycji Jego Świątobliwości przeciwko wszystkim heretyckim lub Protestanckim uzurpatorom, szczególnie Kościołowi Luterańskiemu Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji i Norwegii, i obecnie roszczącym sobie pretensje do władzy Kościołom Anglii i Szkocji, i ich oddziałom założonym teraz w Irlandii i na kontynencie Amerykańskim i poza nią, i wszystkim stronnictwom, które mogą być bezprawne, heretyckie, przeciwstawiające się świętemu Matczynemu Kościołowi Rzymu. Wyrzekam się posłuszeństwa wobec każdego heretyckiego króla, księcia lub państwa, nazwanego Protestanckim czy Liberalnym, i podległości każdemu ich prawu, każdemu urzędnikowi czy oficerowi.

Ponadto oświadczam, że doktryna Angielskich Kościołów Kalwinistów, Hugenotów, i innych nazywających siebie Protestanckimi i Masońskimi, jest przeklęta, i że przeklęci są ci, którzy jej nie zaniechają.

Ponadto deklaruję, że będę pomagał, asystował i doradzał każdemu agentowi Jego Świątobliwości, w każdym miejscu mojego pobytu, w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Irlandii albo Ameryce, lub w każdym innym królestwie czy terytorium, do którego się udam, i zrobię wszystko, by wytępić heretyckie Protestanckie lub Masońskie doktryny i zniszczyć wszystkie ich bezprawne władze, legalne czy nielegalne.

Oświadczam niemniej jednak, że wolno mi przyjmować każdą heretycką religię celem pomnożenia korzyści Matki Kościoła; przyrzekam utrzymać w tajemnicy wszystkie rady jej (Matki Kościoła) agentów, jako że zawierzają mi, i nic wyjawiać ich, bezpośrednio lub pośrednio, słowem, pismem lub jakimikolwiek okolicznościami, lecz wykonać wszystko, co będzie zalecane, wydane rozkazem lub wyjawione mi przez ciebie, mój Ojcze Duchowy, albo przez każdego należącego do tej świętej Reguły.

Ponadto przyrzekam i oświadczam, że nie będę miał własnego zdania ani własnej woli, ani jakichkolwiek skrupułów, niczym trup lub nieboszczyk, lecz bez wahania zastosuję się do każdego rozkazu otrzymanego od moich przełożonych w milicji Papieża i Jezusa Chrystusa; że udam się do każdej części świata, do której zostanę wysłany, do zamarzniętych krajów północy, indyjskich dżungli, do centrów cywilizacji Europy albo do nietkniętych ludzka stopą kryjówek dzikich barbarzyńców Ameryki, beza szemrania i skarżenia się, i że będę podległy we wszystkim, cokolwiek jest mi polecone. Ponadto przyrzekam i oświadczam, że, gdy pojawi się sposobność, będę prowadził bezlitosną wojnę, sekretnie lub jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, Protestantom i Masonom, tak jak mnie ukierunkowano, by wytępić ich z powierzchni całej Ziemi; bez oglądania się na wiek, płeć czy kondycję, i że będę wieszać, palić, gotować, obdzierać ze skóry, dusić i grzebać żywcem tych haniebnych heretyków; rozpruwać brzuchy i łona ich kobiet, i roztrzaskiwać głowy ich dzieci o ściany, by unicestwić ich ohydną rasę. Że, gdy nie da się tego zrobić jawnie, w tajemnicy użyję trucizny, struny do duszenia, stali sztyletu lub ołowianej kuli, bez względu na reputację, pozycję, godność czy autorytet osób, jakikolwiek by nie był ich stan, publiczny lub prywatny, jako że w każdej chwili mogę dostać polecenie, by tak uczynić, od agenta Papieża lub Przełożonego Towarzystwa Jezusowego.

Na potwierdzenie czego niniejszym przeznaczam swoje życie, duszę i wszystkie doczesne starania, a za pomocą sztyletu, który teraz otrzymuję, własną krwią się podpiszę by to poświadczyć;

a jeśli okażę się kłamcą albo słabym w swoim postanowieniu, niech moi bracia i towarzysze w milicji Papieża odetną mi dłonie i stopy a gardło niech rozetną od ucha do ucha, niech otworzą mi brzuch i palą w nim siarkę, niech zostanie mi zadana każda możliwa kara, a moja dusza niech będzie torturowana w nieskończoność przez demony w piekle. Że w głosowaniu zawsze będę preferował Rycerza Kolumba, a nie Protestanta, a zwłaszcza Masona, (...); że jeśli będę miał wybór między dwoma Katolikami, to będę popierał tego, który jest lepszym pomocnikiem Matki Kościoła, i głosował zgodnie z tym.

Że nie będę się układał z Protestantem ani zatrudniał Protestanta, jeśli w mojej mocy jest układać się z Katolikiem lub zatrudnić Katolika. Że będę umieszczał Katolickie dziewczęta w Protestanckich rodzinach, by móc otrzymać cotygodniowy raport o wewnętrznych poczynaniach heretyków. Że zaopatrzę się w broń i amunicję, aby móc być w gotowości, gdy słowo zostanie wypowiedziane, lub gdy rozkaże mi się bronić Kościoła, indywidualnie albo razem z milicją Papieża.

Ja, xxxxx, przysięgam to wszystko na świętą Trójcę i święty sakrament, który mam otrzymać, by wypełnić i zachować mój ślub. Na poświadczenie tego przyjmuję ten najświętszy sakrament Eucharystii i potwierdzam to samo moim imieniem, napisanym za pomocą ostrza tego sztyletu, zanurzonego w mojej własnej krwi, pieczętując to obliczu tego świętego sakramentu".

Kandydat otrzymuje od przełożonego opłatek i podpisuje się swoim imieniem za pomocą ostrza sztyletu zanurzonego w jego własnej krwi wziętej znad serca.

Źródło - http://www.youtube.com/watch?v=xhiyraWloHQ Tekst owej przysięgo poświadczył były jezuita, Alberto Rivera, zapłacił za ujawnianie tych rzeczy i taktyk jezuitów swoim życiem.

Papież Franciszek jest więc jezuitą i według wielu źródeł argentyńskich jego przeszłość w Argentynie budzi wiele kontrowersji, mówiąc raczej delikatnie. Jego powiązania polityczne z okresu argentyńskiego wyraźnie sugerują jezuickie taktyki wdrażane w życie przez obecnego papieża, zgodne z powyższą przysięgą.

Jeżeli papież jest jezuitą i złożył taką przysięgę, a jezuici to ludzie podający się za Żydów. jakie są tego powody? Najprawdopodobniej powodem jest fakt, że judaizm to w rzeczywistości lucyferianizm, czyli identyczne wierzenia, jakie posiada Watykan.

Ale muszą gdzieś istniej jakieś poszlaki działalności czy wypowiedzi papieża, który powinien ujawniać swoje zapatrywania, zgodne z przypisywanymi mu atrybutami.

Tytuł artykułu:

Żydomason-apostata Bergoglio odrzuca katolicki Krucyfiks

Link do artykułu - http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydomason-apostata-bergoglio-porzuca-krzyz-2013-09

Żydomason-apostata Bergoglio wywala Krucyfiks i w zamian popularyzuje, demoniczne w kształcie i w treści, symbole antykatolickie udające prawdziwy symbol odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa. Już w żydomasońskim Watykanie nie ma miejsca na tradycyjny Krucyfiks ale jest miejsce na bezczelnie i bluźnierczo popularyzowany diabelski, demoniczny, tak zwany, fałszywy „krzyż miłości” i taki sam „krzyż ekumeniczny”. Franciszek-Bergoglio prezentuje dwa nowe pseudo-krzyże falszywego kościoła judeochrześcijańskiego, które mają zastąpić tradycyjny Krucyfiks. Jego nowy kościół nowej religii judeochrześcijańskiej nienawidzi Krucyfiksu ponieważ przedstawia on Ofiarę Kalwarii i Świętą Ofiarę Mszy. Bergoglio został protestantem odrzucając Ofiarę Chrystusa i wprowadzając dwa wzory pseudo-krzyża nowego kościoła, mianowicie „krzyż miłości” i „krzyż ekumeniczny”.

Mocne słowa.

Inny artykuł - http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydomason-bergoglio-nie-ukrywa-swojej-religii-2013-10

Żydomason Bergoglio: nie wierzę w Boga!

„Nie ma żadnego katolickiego Boga”, „Nawracanie to bzdura”

W artykule jest znacznie więcej herezji antychrześcijańskiej. Artykuł jest obszerny i ma wiele wymownych zdjęć.

Gazeta.pl

Papież Franciszek: Homoseksualiści nie powinni być osądzani i marginalizowani

Temat ten także poruszałem na proroctwa.com http://www.proroctwa.com/papiez-ujawnia-twarz.htm

Do tego momentu możemy zaobserwować z łatwością klimat wypowiedzi papieża, zgodny w całości z klimatem pro-syjonistycznych mediów! Dlatego media go tak uwielbiają.

Jakoś nikt nie odważa napisać się prawdy o homoseksualizmie.

Nam, Chrześcijanom nie podoba się masowe wciskanie tego zboczenia wprost do gardeł. Ale nie powoduje to ani prześladowań gejów ani jakichkolwiek reperkusji Chrześcijan w stosunku do gejów i lesbijek. Czy zdarzają się pobicia czy morderstwa!? Oczywiście że nie! Po prostu prawda jest zupełnie inna, niż pro papieskie i pro żydowskie media ja przedstawiają.

Mamy dosyć ataków na Biblię i Boga.

To my, Chrześcijanie i naśladowcy Chrystusa jesteśmy ofiarami pedofilii kościelnej, ataków propagandowych gejów, masowej indoktrynacji naszych dzieci gejowko- syjonistyczną propagandą oraz wielkimi dozami satanizmu w TV czy MTV. To my jesteśmy ofiarami, które w milczeniu tolerują jaskrawe łamanie Prawa Bożego przez Kościół i władze.

Wolna Polska uwielbia ataki na papieża. Następny i także uzasadniony, aczkolwiek nie popieram słownictwa skierowanego przeciwko papieżowi.

Żydomasońska rewolucja w pseudo-”KK”: Całuśny Jurek Bergoglio

Link - http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydomasonska-rewolucja-w-pseudo-kk-calusny-jurek-bergoglio-2013-08

W tym filmie mamy przykład Benedykta XVI, który modli się do Allacha, czyli... Lucyfera!

http://www.youtube.com/watch?v=_AK_nvtSArE

Poniżej piękny kulturalny tytuł w Gazeta.pl czyli syjonistyczna gadzinówka i artykuł jakże adekwatny do kolorów politycznych tego 'niezwykłego' dziennika dla... Polaków.

Link -

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,14762020,Papiez_Franciszek__Chrzescijanin_nie_moze_byc_antysemita.html

Papież Franciszek: Chrześcijanin nie może być antysemitą, jego korzenie są żydowskie

Nic gorszego od prawdy. Owszem, religia katolicka posiada żydowskie korzenie, które wynikają z powiązań jednej FAŁSZYWEJ RELIGII z drugą, czyli z JUDAIZMEM.

Tymczasem Biblia oznajmia nam, że Abraham, nasz pra ojciec był Hebrajczykiem a jego potomstwo to Izraelici, nie Żydzi! Bóg z Żydami nie zawarł żadnego przymierza. Zostało ono zawarte z Izraelitami a potem Isus zawarł nowsze Przymierze z Judejczykami. A Edomici - faryzeusze i sataniści - nazywani Żydami byli ich najzacieklejszymi prześladowcami. I taka sytuacja trwa nadal!

Jesteśmy ciągle prześladowani przez lichwę, nagonki medialne, propagandę syjonistyczną i niesmaczne ataki na Boga i Biblię na niemal wszystkich forach internetowych, które są opanowane przez Hasbarę - syjonistyczny nurt propagandowy.

Ponownie uciekamy gdzie się da przed ich zawsze kłamliwą propagandą i nagonkami medialnymi oraz grabieżami. Ponownie to my jesteśmy ofiarami!

Nie tylko Polacy ale cały chrześcijański świat cierpi w taki czy inny sposób prześladowania pozornych 'semitów' nazywając tych, którzy mówią o tym prawdę - antysemitami.

I papież Franciszek uważa, że powinniśmy za każde ich uderzenie poddawać drugi policzek i w odpowiedzi na lichwę dodawać więcej na... tacę!

Papież Franciszek powiedział, że "chrześcijanin nie może być antysemitą". - Sprzecznością byłoby, gdyby chrześcijanin był antysemitą, jego korzenie są żydowskie - mówił delegacji rzymskich Żydów. Apelował o wykorzenienie antysemityzmu z serc ludzi.

Ani słowa o atakach na Chrześcijan w Izraelu, gdzie wręcz zieje nienawiścią z każdego niemal kąta do każdego Chrześcijanina, który pojawi się w Jerozolimie. Tacy są ku nam serdeczni Żydzi - Edomici, a nam MUSI się to podobać.

Z Islamem to papież już wyraźnie przesadził. Islam to wielbienie boga Allacha, czyli starożytnego boga księżyca.

Artykuł pro papieski (a jakże!) w Interii.

Osobiste przesłanie papieża do wyznawców islamu

Papież Franciszek skierował w piątek, na koniec ramadanu, osobiste przesłanie do wyznawców islamu, wzywając muzułmanów i chrześcijan do "wzajemnego szacunku poprzez edukację" i "unikania nieuzasadnionej lub oszczerczej krytyki".

Czytaj więcej na

http://fakty.interia.pl/raport-nowy-papiez/aktualnosci/news-osobiste-przeslanie-papieza-do-wyznawcow-islamu,nId,1006231

Na kanale http://www.youtube.com/user/gotquran jest tego znacznie więcej.

A według papieża Franciszka I powinniśmy być bardziej tolerancyjni wobec Islamu i Muzułmanów, pomimo, że od II WŚ zginęło w krajach muzułmańskich 15 mln Chrześcijan i nadal są mordowani, w szczególności w Afryce (RPA), Libii i niemal wszystkich islamskich krajach, w których władzę przejęła Al Kaida, sponsorowana i uzbrojona przez prezydenta Obamę, wiernego sługę... Watykanu!

Ponownie, jak w poprzednich przypadkach - my - Chrześcijanie jesteśmy ofiarami Islamu!

Hmmm...

Czy mnie się wydaje, czy jeszcze nie zauważyłem żadnego pozytywnego kroku u jezuity Franciszka w kierunku głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym?

A przecież papież powtarza modlitwę o Królestwie Bożym niemal codziennie wraz z 1.1 miliardem katolików!

Czyżby obecny papież był już otwartym wrogiem Boga, Biblii oraz naśladowców Chrystusa?

Zwróćmy uwagę na następujące zdjęcia:

Jest to przykład typowego anty chrześcijaństwa. Jeżeli Muzułmanie blokują gdziekolwiek ulice, władze nie tylko przymykają oko na jaskrawe łamanie prawa, ale tworzą kordony ochrony dla ewentualnych protestów tych, którzy chcieliby tędy przejść lub przejechać - do czego mają pełne prawo gwarantowane przez konstytucję.

Władze usuwają gdziekolwiek jest to możliwe, wszelkie oznaki dewocji, jak krzyże czy inne dewocjonalia. W to miejsce umieszcza się menorę czy też islamskie półksiężyce!

Publiczny krótki ukłon w kierunku Chrystusa jest widziany przez media i władze jako... "obciach'.

    

Obama w jarmułce przed ścianą płaczu nie jest obciachem i Donald także nie jest obciachem.

Rządy, nie tylko Polski - usuwają krzyże i walczą z wszelkimi objawami Chrześcijaństwa, szczując nas Muzułmanami i Żydami, którzy mają zielone światło dla swoich najdzikszych wierzeń!

Dlaczego papież milczy? Dlaczego w taki ohydny sposób jesteśmy traktowani?

Czyż nie jest ewidentne, że bóg Żydów jest OK? Allach jest także OK, ale Bóg Biblii oraz Jego Syn jest celem coraz bardziej zaciekłych ataków rządów światowych oraz mediów?

A papież powiedział, że Allach i Bóg Chrześcijaństwa  to ten sam Bóg!

 Dlaczego więc robi się takie drastyczne różnice?

Dlaczego notorycznie obraża się Boga Chrześcijan a bogowie Muzułmanów, Żydów, Buddystów, (Dalai Lama) czy jakichkolwiek innych wyznań są specjalnie chronieni?

Odpowiedź na te wszystkie pytania jest bardzo prosta.

Wszystkie nie chrześcijańskie religie wielbią Lucyfera, który jest bogiem obecnego świata oraz przeciwnikiem Isusa Chrystusa.

Wystarczy się w nie nieco zgłębić, aby poznać ich rzeczywistego 'boga'. Dlatego świat jednoczy się z nimi zwalczając Isusa Chrystusa.

Papież jest także czynnym propagatorem wszystkich lucyferiańskich religii wspieranych w watykańskim ruchu ekumenicznym.

Niestety zbyt wielu Chrześcijan daje się nabierać na Ekumenizm, podążając za zaprzedanymi szatańskimi pastorami, starszymi czy też księżmi i przyłącza się w ten sposób do wrogów Boga!

Psalm 2:1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? 2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi:

Napisano: 15 Października 2013

Ostatnie uaktualnienie: 14 Października 2013Copyright © 2010 thewordwatcher