Co przyniesie najbliższa przyszłość?

Wielkość czcionki - A A A
 

Ostatnie uaktualnienie: 27 Maja 2012.

 

Wielu ludzi stara się odgadnąć, co przyniesie najbliższa przyszłość. Jako Chrześcijanin nie jestem wyjątkiem. Także wertuję Biblię, proszę Boga o pomoc w zrozumieniu i staram się jak najwięcej rozumieć, stosując się do Bożych przykazań, które nakazują nam wnikliwe studiowanie Słowa Bożego i jego proroctw.

Księga Objawienia mówi nam, że jest najważniejszą księgą Biblii i jest ona zbiorem proroctw z całej Biblii.

Kilka głównych proroctw biblijnych nie budzi u wielu Chrześcijan żadnych wątpliwości.

Babilon Wielki czy też Wielka Nierządnica - jest to Watykan - miasto siedmiu wzgórz, które sprawuje władzę na królami ziemi.

Wielka Bestia czy też Zwierzę z Objawienia jest międzynarodową organizacją, która jest ściśle kontrolowana przez Watykan. To międzynarodowy syjonizm, który razem  z Watykanem sprawuje władzę nad światem.

W Objawieniu występuje symbolizm, który nie jest trudny do zrozumienia  jeżeli zapoznamy się z podstawowymi znaczeniami głównych symboli.

Siedem głów to siedem państw a dziesięciu królów to dziesięciu przywódców światowych sprawujących władzę w czasach bliskich czasów końca. Ewidentnie jest to międzynarodowa organizacja. 

Biblia wyraźnie mówi, że Bóg rozpocznie sąd "od domu Bożego." Dom Boży - to niebo!

Rozważmy teraz obecną sytuację szatana. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że szatan jest jednym z najbardziej gorliwych studentów Słowa Bożego. Wymownym dowodem jest jego próba przekonania Jezusa, aby mu złożył pokłon. Szatan cytował wersety biblijne chcą udowodnić nimi swoje racje.

Zwrócimy także uwagę na wielu fałszywych sług Bożych i zadajmy sobie proste, aczkolwiek wielce niepokojące pytanie.

Kto jest źródłem fałszywych dogmatów i proroctw?

Czy karkołomnie rozumiane proroctwa odnośnie dzisiejszego Izraela oraz Czasów Końca są rezultatem natchnienia Ducha Bożego?

Wielu znanych pastorów, księży czy starszych, czy innych 'nawiedzonych' z dumą ogłasza publicznie, że...  "Bóg mi wskazał drogę", "Miałem objawienie", "Pan mi oznajmił", czy też - "Miałem sen".

Rezultaty są oczywiste. Niewypełnione proroctwa są oparte na Słowie Bożym, ale rezultaty, a także częste - co najmniej grzeszne zachowanie się owych 'proroków' świadczy wymownie o osobie, która w rzeczywistości zainspirowała tych ludzi, którzy owe proroctwa rozpowszechniali i rozpowszechniają nadal.

Ową inspirującą istotą jest oczywiście szatan.

Jest zrozumiałe, że natychmiast nasuwa się pytanie odnośnie mojej osoby.

"Dlaczego właśnie tobie mamy wierzyć?"

Przede wszystkim nie zmuszam nikogo do wiary w cokolwiek. Przedstawiam MOJE zrozumienie oraz MOJE osobiste wyniki wnikliwego poznawania Słowa Bożego. Znam je nie najgorzej i myślę, że potrafię pewne proroctwa zrozumieć. Nie twierdzę, że je rozumiem je wszystkie. Niemniej nie wywieram presji na nikogo, aby mnie bezkrytycznie wierzono.

Nie posiadam natchnienia Bożego i nikt mi nie przedstawia żadnych objawień, snów czy innych nadprzyrodzonych inspiracji. Nie szepce mi także do ucha niewidzialna istota duchowa - jak to się dzieje u Dawida Icke czy wielu innych.

Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że tak przedstawiając siebie tracę sporo na wiarygodności. Ale celem moim jest pobudzenie innych, aby wstępowali moje ślady i także szukali w Biblii odpowiedzi na pytania odnośnie naszej przyszłości. Słowo Boże także nas do tego zachęca.

Dlaczego szatan zna doskonale biblię i jaki jest jego cel?

Jest oczywiste, że nie ma on szansy na wygranie swojej walki z Bogiem, ale walczy on do końca. Jedynym jego celem jest zadanie ludzkości i Bogu jak największych strat. 300 milionów ofiar jego manipulacji w ostatnich 3 stuleciach to najprawdopodobniej mała przygrywka do znacznie bardziej 'owocnych' planów masowych rzezi.

Jest także oczywiste, że szatan doskonale zna wiele proroctw i wiele z nich rozumie on jak najbardziej właściwie. Oczywiście nie rozpowszechnia on WŁASCIWEGO ich zrozumienia. Skoro szatan stoi za większością religii, możemy być także pewni, że ów specyficzny żargon religijno-bibljny oraz wiele publikacji zupełnie ze sobą sprzecznych - to czysta propaganda szatana oraz jego język.

Spróbujmy odgadnąć jego obecną strategię. Aby ją zrozumieć musimy najpierw odgadnąć plany Boga, ujawnione w proroctwach.

Jeden plan przychodzi mi na myśl.

Bóg rozpocznie sąd nad światem od domu Bożego.

Domem Bożym jest niebo. Także religie, głównie chrześcijańskie są uważane za dom Boży. Ich celem jest wielbienie Boga oraz stosowanie się do Jego Prawa. Niestety religie te robią wszystko, aby tego właśnie uniknąć. Trudno jest wielbić Boga pod pogańskim tytułem Trójcy, czy zamiast do Niego, modlić się do Królowej Niebios! Czeka więc te religie sąd Boży. Co jest ciekawe, Babilon Wielki zdołał je zgromadzić w ruchu ekumenicznym i pod owym terminem rozumiemy niemal wszystkie religie światowe z Watykanem katolickim na czele.

Tymczasem Jezus wyraźnie i wielokrotnie ostrzega nas - "Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie... wejdzie do królestwa Bożego."

Co w tej sytuacji może zrobić szatan? Wie on doskonale, że nie jest on w stanie zapobiec wykonania Bożego wyroku na owych religiach.

Czy inscenizacja żydowskiego Mesjasza ma jakiekolwiek szanse na powodzenie? Szanse są równe zeru. Kolejny religijny plan zostanie z pewnością zniweczony przez Boga. Wystarczy! Wszystkie religie świata zostały już sprawdzone i uznane za opium dla ludzkości.

Czy zjednoczenie świata jako NWO ma jakiekolwiek szanse? Wieża Babel jest tego jawnym zaprzeczeniem i Biblia nigdzie nie mówi o tym, że ludzkości uda się całkowicie zjednoczyć. Wbrew ewidentnym planom Watykanu - autorowi zbrodniczej Unii Europejskiej, NWO nie ma żadnej szansy na realizację.

Wynika z tego dosyć jasny i prosty wniosek.

Szatan musi całkowicie zmienić strategię, jeżeli chce kontynuować dalszą walkę. W każdej chwili grozi mu wyrzucenie z nieba na ziemię. Jego rola w niebie już się niemal skończyła.

Powrót na ziemię szatana i jego armii upadłych aniołów najprawdopodobniej będzie możliwy do zaobserwowania. Szatan musi ukryć rzeczywiste przyczyny przybycia na ziemię i musi ludzkość oszukać czymś zupełnie nowym, do tej pory jeszcze nie znanym.

Potrzebna jest więc drastyczna zmiana planów, która w jakiś sposób zaadoptuje nieunikniony Boży wyrok na fałszywych religiach i wykorzysta ją do swoich ciemnych celów.

Wielu Chrześcijan gwałtownie zaprzeczy twierdząc, że szatan już został zrzucony na ziemię. Tymczasem Biblia wydaje się być jasna w tej kwestii.

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.

Powyższa scena ukazuje nam detale porażki szatana oraz dosyć dokładny czas wyrzucenia go z nieba. W momencie usunięcia go z nieba, Chrystus przejmuje władzę w niebie i następuje wielka radość ze zwycięstwa. Jest także opis dotychczasowej działalności szatana w niebie. Czyli, jak za czasów Hioba, szatan nadal oskarża... 'braci naszych' - czyli Chrześcijan. Czyli niebiosa zostaną wyzwolone od wpływów tego osobnika i w niebie nastąpi wielka radość.

Ale biada ziemi, ponieważ szatan ma zaledwie 3.5 czasu, czyli 1260 dni, czyli... 3.5 roku!

Musi się więc bardzo spieszyć. Pierwszym jego działaniem jest właśnie atak na niewiastę, która zostanie wzięta pod ochronę na ten właśnie okres czasu!

Czyli porwanie chłopczyka nastąpi najprawdopodobniej przed wyrzuceniem szatana z nieba, a zaraz po opuszczeniu nieba szatan rozpocznie szybkie i agresywne działania przeciwko wiernemu Chrześcijaństwu, symbolizowanemu ową niewiastą, która dozna cudownej ochrony.

Czyli do tej pory szatan skupiał się raczej na działalności niebiańskiej powodując w niebie wiele problemów. Kiedy zostanie on zrzucony na ziemię, cała jego uwaga i energia będzie skierowana na ziemi i jej mieszkańcach. Właśnie wtedy nastąpi zapowiadany przez Biblię Wielki Ucisk, jakiego jeszcze nie było od czasu jak świat istnieje.

Znając Biblię szatan doskonale wie, że jego porażka jest pewna i ma to wydźwięk w jego propagandzie.

Zwróćmy uwagę na ciekawe zdanie w planach szatana, które sugeruje wyraźnie, że szatan skupi się na realiach ziemskich:

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

Źródło - http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Czyli zniszczenie Syjonizmu i Izraela było i jest w planach masońskich. Albert Pike o tym właśnie pisał.

Co świat otrzyma w prezencie od Lucyfera? Czystą doktrynę lucyferiańską.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

Zwróćmy uwagę na to, że czysta doktryna lucyferiańska zostanie wystawiona 'w końcu' na widok publiczny.

Co więc stanowi ową doktrynę?

Obecna jej forma jest odwróceniem wszystkich przykazań Bożych i uznania samego siebie za własnego boga. Czy jest jeszcze coś, co będzie propagowane?

Wiele aspektów lucyferianizmu sprowadza się do roli Lucyfera jako Prometeusza, który ukradł Zeusowi ogień i podarował go ludzkości - według tego greckiego mitu.

Prometeusz jest więc obrazem Lucyfera, który rzekomo dał nam w Edenie tzw. zakazaną wiedzę, którą symbolizuje nadgryzione jabłko... Apple! W Edenie nie było wzmianki o jabłku, ale ludzka wyobraźnia zrobiła z zakazanego owocu w ogrodzie Eden, zakazane jabłko, które stało się symbolem buntu przeciwko Bogu. Ów bunt powstał (według szatana) z powodu ograniczenia przez Boga dostępu do wiedzy i nauki.

W taki sposób szatan przedstawia siebie jako zbawcę i dobroczyńcę ludzkości, który umożliwił nam korzystanie ze zdobyczy naukowych, na przekór Bożemu zakazowi. Taka jest oryginalna doktryna lucyferiańska, która najprawdopodobniej zostanie ukazana światu w pełni w najbliższej przyszłości.

Dlaczego?

Szatan ukaże się w nowej roli, jako zbawca świata i... stwórca człowieka. Jego wyznaczony człowiek, którego Biblia nazywa ostatnim królem będzie najprawdopodobniej pełnił rolę Chrystusa uwalniającego ludzkość od szkodliwych religii - z satanizmem i okultyzmem włącznie. Czyli powszechnie jest reklamowany racjonalizm, który ma zastąpić religie, które są oskarżane o wszystkie wojny i nieszczęścia człowieka. Szczególnie oskarża się wszelkie odmiany Chrześcijaństwa.

W zamian za Boga i Biblie podaje się światu na srebrnej tacy 'naukę' czyli wszystkie możliwe i najdziksze teorie, których celem jest wyeliminowanie Boga z naszych umysłów. Świat ateistyczny, bez Boga czy bogów to idealny świat według owej nachalnej propagandy. Teorie usuwające Boga z naszych serc to teoria Ewolucji oraz teoria Wielkiego Wybuchu. (Sprawdź ten krótki artykuł - Wiara w magiczną kropeczkę.)

Oprócz tego syjonistyczne media z  zapałem rozpowszechniają pogańskie bóstwa i boginie, największy rytuał ku czci bogów Olimpu, Zeusa i całej reszty w największym rytuale, czyli Olimpiadzie. Reklamuje się  satanizm, homoseksualizm/lesbianizm i broni pedofilii. Najbardziej idiotycznymi są promocje czarów, wróżek i horoskopów.

Mam wrażenie, że władze poszczególnych państw podczas swych rządów posługują się właśnie horoskopami i wróżbami. A nam maluczkim reklamuje się ateizm i racjonalizm. Dobre, co?

Takie są właśnie światowe trendy.

Co nas wkrótce czeka?

Według moich obserwacji oraz łączenia proroctw biblijnych możemy się spodziewać dwóch wydarzeń kosmicznych.

Ponieważ oba wydarzenia powstają w niebie, czyli poza ziemią, świat jest obecnie przygotowywany do akceptacji dwóch wydarzeń kosmicznych.

Pierwsze wydarzenie kosmiczne - zrzucenie szatana na ziemię.

Przede wszystkim szatan będzie ukrywał swoją dotkliwą porażkę. Porażka w zmaganiach w niebie - jego oraz jego zbuntowanych aniołów zostanie zamieniona w tryumfalny powrót starożytnych bogów sumeryjskich - Annunaki, którzy rzekomo zapoczątkowali życie na ziemi. Ruch New Age obiecuje nam pomoc 'przyjaznych kosmitów' czyli UFO, którzy przedstawią się nam jako Annunaki, czyli stwórcy ewolucyjni życia na ziemi. Przybędą na ziemię w celu zaprowadzenia porządku i zlikwidowania olbrzymiego kryzysu, który nadal narasta w coraz szybszym tempie.

Wina za istniejący obecny stan rzeczy - światowy kryzys ekonomiczny, III Wojnę  Światową i resztę naszych problemów spadnie na obecnych władców świata, głównie na Watykan, Syjonizm, polityków oraz wszystkie religie i banki. W zamian ludzkość otrzyma odtajnione wynalazki oraz technologie, dotychczas przed nami ukrywane i zostaną one najprawdopodobniej ukazane nam jako 'prezenty' od 'przyjaznych' nam gości z kosmosu, którzy zawsze życzyli nam jak najlepiej oraz chronili nas przeciwko złym potworom kosmosu, którzy podobno planują zbrojną inwazję naszej planety.

Drugie wydarzenie kosmiczne - powrót Jezusa.

Propaganda demoniczna New Age nazywa powrót Jezusa Chrystusa planowaną inwazją wrogich ludzkości alienów z kosmosu.

Co jest wielce interesujące, owi przyjaźni nam rzekomo mieszkańcy Andromedy czy Plejadianie w jakiś tajemniczy sposób doskonale są o owej inwazji przygotowani i znają oni wiele detali tego planu. Czyżby intensywny kosmiczny wywiad?

Wiedzą oni nawet o planach porwania Chrześcijan i przestrzegają ich przed tym oszustwem kosmicznym. Twierdzą oni, że owe alieny będą przybierać postać Jezusa i Boga - wszystko to w celu... pożarcia nas oraz zagarnięcia naszych zasobów mineralnych.

Poniżej pilot filmu SKYLANE, który niedwuznacznie daje do zrozumienia, że inwazja z kosmosu to inwazja Boga, który oszukuje Chrześcijan porywając ich jako pokarm.

Co jest jeszcze interesujące, plany owych inwazji wyjaśniają nam jedną szczególne zakamuflowaną i tajemniczą zagadkę.

Z jednej strony - wiadome jest, że wszelkie próby odnalezienia życia w kosmosie nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Czyli nie znaleziono śladu życia w zasięgu znanego nam kosmosu.

Z drugiej strony - mamy olbrzymią ilość informacji na temat wielu różnych ras UFO, które rzecz jasna zamieszkują kosmos. Czyli mamy wielki dylemat. Albo oni istnieją, albo też nie!

Czy jest możliwe racjonalne wyjaśnienie tego zjawiska?

Myślę, że wyjaśnienie tej nurtującej nas kwestii daje nam Biblia.

Moim zdaniem Bóg rzadko posyła aniołów na ziemię w ciałach, aby wykonywali pewne zadania. Przyczyna jest dosyć oczywista. Ludzkość ma bardzo żywe tendencje do wielbienia aniołów. Zwykle ci, którzy ich widzieli upadali im do stóp, wielbiąc ich w ten sposób i oddając im hołd. Uczynił to nawet Apostoł Jan, który upadł do nóg anioła.

Objawienie 22:(8) A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. (9) I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!

Takich przypadków w Biblii jest kilka. Jedynie Bóg, który posyła owych aniołów ma prawo do naszego wielbienia. Wydaje się więc, że nasze kontakty z aniołami są z tego powodu bardzo ograniczone i niezwykle rzadkie. Być może nie są one aż taka rzadkością, ale możemy po prostu nie wiedzieć, z kim mamy w danej chwili do czynienia!

Upadłe anioły oraz szatan także nie mają jeszcze otwartej drogi do ujawnienia się nam w ciałach. Te rzeczy wyjaśniły by nam, dlaczego z Ziemi nie widać życia w kosmosie.

Inna myśl - Bóg rozpocznie 'sąd od domu' Bożego czyli... nieba, swego zamieszkania. Dlatego szatan zostanie usunięty z nieba na ziemię. Będzie to pierwszy akt Boga od 2000 lat.

Rozpocznie się więc w tym momencie równoległa działalność Jezusa oraz szatana. Szatan zacznie atakować sług Chrystusa, a Jezus zapewni części z nich całkowitą ochronę, inni zostaną porwani do nieba. (Porwanie.)

W ślad za tym nastąpi zniszczenie Babilonu Wielkiego oraz głoszenie z wielką mocą dwóch świadków Jezusa oraz poselstwo trzech aniołów, ogłaszających wyrok Boga nad szatańskim światem. Będzie to 3.5 letni okres zwany Wielkim Uciskiem.

Czy podczas Igrzysk Olimpijskich nastąpi jakaś dramatyczna akcja terrorystyczna?

Mamy wiele wskazówek w tej materii, ale w ostatnich kilkunastu miesiącach widzieliśmy wiele zapowiedzi straszliwych trzęsień ziemi, pęknięcia Ameryki Północnej na 2 części i zalania co najmniej jednej trzeciej kontynentu. Planeta Nibiru miała dokonać zmian biegunów i wiele innych dramatów, które okazały się czystym pustosłowiem. Jak sami widzimy, niemal nic z owych zapowiedzi się nie sprawdziło. Jest więc ewidentne, że owe zapowiedzi mają na celu odwracanie naszej uwagi od rzeczywistych wydarzeń, które niemal ZAWSZE nas zaskakują.

Igrzyska to największy szatański rytuał i możemy rzeczywiście się czegoś wielkiego spodziewać. Skoro szatan negocjował z Bogiem losy apostołów i ewangelistów, być może w tej kwestii coś wynegocjował i Jezus ustąpi mu pozwalając na swobodne działanie - być może w tym właśnie czasie Igrzysk.

Być może w tym właśnie czasie zostanie on usunięty z nieba i ukaże się z armią aniołów jako przyjaźni goście z przestrzeni kosmicznej.

Grunt pod taką ewentualność został już doskonale przygotowany. Mamy olbrzymią ilość świetlistych kul biegających po niebie czy innych 'nieziemskich' zjawisk. Wyprodukowano w Hollywood masę filmów na temat UFO a propaganda światowa wywiera naciski na rządy aby odtajnić dokumenty ukazujące stałe kontakty rządu USA z Obcymi, czyli... szatanem i demonami.

Mamy więc na wokandzie histerię UFO, Igrzyska Olimpijskie pod znakiem - ZION, oraz pogłębia się w szybkim tempie światowy kryzys. Sytuacja polityczna wskazuje na coraz większe zagrożenie wojenne, a Islam coraz agresywnie domaga się w wielu państwach akceptacji prawa Szarii. Ponieważ owe działania trwają juz wiele lat, w pewnym momencie musi nastąpić eksplozja.

Nawet dzisiaj jest zapowiadany powrót Chrystusa na ziemię! Tak głosi Ronald Weinland [EN].

Scena tego świata jest gotowa na wielki spektakl.

Kiedy się to rozpocznie? Czas pokaże. Uważnie obserwujmy wydarzenia i nie dajmy się zwieść.

Napisano: 27 Maja 2012

Ostatnie uaktualnienie: 27 Maja 2012