Powrót

W tym linku mamy oficjalne potwierdzenie znanego wielu politykom i ludziom w kręgach władz faktu, że Watykan jest właścicielem większości ziemi a Izraelu. Fakt ten wyjaśnia nam bardzo wiele i jest solidnym dowodem na to, że KRK jest władca świata, zgodnie z proroctwami biblijnymi z księgi Objawienia. Wyjaśnia to, dlaczego rozkazy idą z Watykanu i jakie są rzeczywiste cele polityki światowej.

http://www.israelnationalnews.com/News/news.aspx/138083 (artykuł w oryginale - tłumaczenie na polski w tym linku - link)

W linku tym mamy opis pewnego konfliktu interesów w Izraelu. Problem tkwi w podatkach.

Tereny będące własnością Kościoła w Jerozolimie są znaczne. Będąc poza podatkami sprawiają spore problemy finansowe, ponieważ inne posiadłości, nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania infrastruktury terenów nie objętych podatkami. Ilość ziemi nie opodatkowanej jest znacznie większa, niż ziemia objęta podatkami.

W artykule tym minister spraw zagranicznych postuluje objęcie podatkami terenów należących do Watykanu.

"Sześć miesięcy temu doniesiono,, że rozmowy między Izraelem i Watykanem zakończyły się brakiem porozumienia, w szczególności na żądanie watykańskiej suwerenności wieczernika na Górze SyjonJerozolimie."

Tutaj jest cała tajemnica działalności Watykanu, który jest właścicielem Góry Syjon! Dopiero teraz, w tym świetle można zrozumieć dlaczego Watykan wywołał II Wojnę Światową - aby mieć pod całkowitą kontrolą Górę Syjon, aby móc postawić na niej III Świątynię Salomona. W tym celu z ramienia Watykanu powstał stan Izraela w wyniku IIWŚ, w tym celu powstał ruch Syjonizmu - czyli dążeń do kontroli nad Syjonem, świętym miejscem na Ziemi.

W tym samym celu powstała także Masoneria.

Inny interesujący link - Zróbmy Jerozolimę stolicą świata.

Oto całe marzenie Watykanu czy też Rzymu od momentu powstania KRK na Soborze w Nicei w roku 325 n.e.

1700 lat i nadal góra Syjon nie jest pod kontrolą Watykanu.

Nie trzeba zbytnio się głowić, aby natychmiast się zorientować, kto jest odpowiedzialny za powstanie państwa Izrael, oraz za wszystkie zbrodnie, które doprowadziły do powstania tego państwa z także za wszystkie zbrodnie, które to państwo pod bezpośrednim zarządem Watykanu popełniło.

 

Napisano: 27 Listopada 2010

Ostatnie uaktualnienie: 27 Listopada 2010

 

powrót
 
powrót na górę