Powrót

Ostatnie uaktualnienie: 24 Listopada 2010

 

W ostatnich kilku tygodniach można było zaobserwować masywną ilość znaków na niebie, czyli pojawianie się UFO.

Poniższy film ukazuje kilka takich obserwacji, które pojawiły się w przeciągu zaledwie ostatnich kilkunastu dni!

Najwyraźniej coś się szykuje i pojawianie się coraz częstsze UFO w najrozmaitszych formach sugeruje niedwuznacznie, że jesteśmy coraz intensywniej przygotowywani do akceptacji istnienia życia w kosmosie.

Ale nie tylko chodzi o istnienie owego życia. Chodzi o to, że przedstawiciele z kosmosu także przebywają na ziemi i kontaktują się z wieloma szczególnie uprzywilejowanymi swymi przedstawicielami.

Jednym z ich przedstawicieli jest Dawid Icke. Istnieje także wielu innych, jak Alex Collier. Temat ten wymaga wielu godzin przestudiowania masy nonsensów, aby czegoś konkretnego się dowiedzieć. Niemniej cały ten schemat wygląda mniej więcej tak.

Istnieją dwie grupy aliens, przyjaznych i nieprzyjaznych. Jedna grupa, ta przyjazna to grupa często wyglądająca jak gady, smoki czy inne stworzenia. Grupa ta ma żywy interes aby pomóc nam, biednym ziemianom w walce przeciwko owej strasznej grupie innych alienów, którzy często przybierają postacie aniołów czy innych świetlistych niebiańskich stworzeń, które swym wyglądem chcą na zwieść.

Ci źli potrzebują pokarmu duchowego, duchowej energii, bez której nie mogą się obyć i istnieć. Na ich macierzystych planetach istnieje groźba pochłonięcia ich przez wielką czarną dziurę, która z powodu braku ich własnej energii będzie w stanie ich unicestwić. Aby się ratować, przybywają oni na ziemię żywiąc się naszą energią i planują nasz wszystkich zniszczyć, aby posiąść naszą energię.

Najpierw planują oni poprzez ustanowione Stargate, które pochwycą zwiedzonych ludzi, przeniosą do ich systemu i ludzie ci posłużą im jako pokarm - tak duchowy jak i cielesny. Porwani zostaną zjedzeni także w sposób fizyczny.

Ci dobrzy alieni to tzw.watchers czyli nadzorcy naszej ziemi, istoty, które zainwestowały w naszą pomyślność i bezinteresownie chcą nam pomóc w odparciu propagandy tych złych alienów. Uczą nas za pomocą wybranych przez siebie guru nauk o kosmosie, o zbiorowej świadomości, przygotowują nas do roku 2012, w którym to owa świadomość znacznie przyspieszy i znajdziemy się w jakimś innym innym wymiarze oraz innej gęstości.

Jak widać z tego krótkiego opisu, ogólnie jest to jeden wielki nonsens, który jednak ma dla wielu z nas żywotne znaczenie.

Jest oczywiste, że jest to kontra propaganda skierowana przeciwko Chrystusowi i jego aniołom. Czytałem wiele materiałów na ten temat, kiedy tylko otrzymałem dostęp do Internetu. Niemniej zbywałem to jako zupełne bajki wyssane całkowicie z palca. W chwili obecnej widać jednak wyraźnie, że owe bajki są wspierane coraz częściej na niespotykaną dotychczas skalę za pomocą albo nieznanej nam technologii, albo za pomocą działań owych Watcherów czyli... demonów!

Większość ludzi traktowała dotychczas opowieści Alexa Colliera czy Dawida Icke z wielkim przymrużeniem oka. Jednak w obliczu tak masowych pokazów, jakie widać na tych filmach widać wyraźnie, że ludzie ci na pewno posiadają kontakt z Watcherami i otrzymują od nich bardzo detaliczne oraz niezwykle skomplikowane instrukcje.

Wygląda na to, że akcja ukazywania coraz częstszych pojazdów czy świateł UFO ma na celu zapędzenie nas do głębszego poszukiwania i poznania owych posłań wprost od ich pośredników czy też... mediów.

Co mnie zupełnie zaskoczyło, to potwierdzenie PORWANIA.

Strategia Watcherów to kontra propaganda, mająca na celu 'wyjaśnienie' celów porwania oraz przedstawienie sił powodujących porwanie jako... kanibali kosmicznych.

Co najdziwniejsze, większość religii chrześcijańskich całkowicie odrzuca naukę biblijną o porwaniu! http://www.zbawienie.com/porwanie.htm

Najprawdopodobniej zbliża się wielki okres masowej indoktrynacji UFO, którego celem jest wymazanie z naszych umysłów Boga i jego Syna. Biblia wyraźnie zapowiada taki okres masowych rzekomych cudów oraz masowego zwiedzenia.

Bądźmy uważni i nie dajmy się zwieść owej coraz bardziej intensywnej propagandzie.

II Tesaloniczan 2:(7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. (8) A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. (9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

Uaktualnienie.

Na drugi dzień po opublikowaniu tego artykułu jeden z czytelników przysłał mi kolejny film, tzw. pilot najnowszego filmu.

Proszę uważnie go uważnie obejrzeć, oraz zwrócić szczególną uwagę na końcówkę tego 1:39 min filmu!

Tytuł tego filmu - SKYLINE trailer - Is Hollywood preparing the masses for a Rapture?

(Hollywood przygotowuje masy do porwania?)

Film ten ukazuje niebezpieczeństwo agresji obcych cywilizacji, które chcą porwać ludzi, najprawdopodobniej w celach kanibalistycznych. Narratorzy twierdzą w tym kawałku, że przybycie owej cywilizacji można porównać do przybycia Kolumba do Ameryki. Dalszy komentarz mówi nam, że wizyta Kolumba nie skończyła zbyt pomyślnie dla amerykańskich Indian.

Powinniśmy wysłuchać owej lekcji!

 

Napisano: 24 Listopada 2010

Ostatnie uaktualnienie: 24 Listopada 2010

 

powrót
 
powrót na górę