Powrót

Ostatnie uaktualnienie: 9 Marca 2011

 

Jest to jeden z kluczowych wersetów niezwykłego proroctwa i jest on zniekształcony w największych polskich przekładach Biblii!

Sprawdźmy, dlaczego jest to takie ważne.

Biblia Warszawska - praktycznie najlepszy polski przekład Biblii; niestety ten bardzo istotny werset jest zniekształcony - nie ma w nim nic o proroczej zapowiedzi okresu pokoju w czasach końca.

Daniela 8:(25) Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. (26)Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki.

Biblia Tysiąclecia - werset zniekształcony - także nie ma nic o pokoju

Daniela 8:(25) Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodziane zgotuje zagładę wielu. (26)Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.

Biblia Warszawsko-Praska - werset zniekształcony - nie ma nic o pokoju

Daniela 8:(25) Będąc bardzo przebiegłym, własnym knowaniem dopuści się zdrady. Będzie się wynosił w swoim sercu i niespodziewanie na wielu sprowadzi zagładę. (26)Wystąpi przeciw Księciu Książąt, ale bez udziału ręki człowieka zostanie złamany.

Biblia Gdańska - prawidłowy przekład

Daniela 8:(25) A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swojem, i czasu pokoju wiele ich pogubi; (26)nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki pokruszony będzie.

PNŚ - prawidłowy

Daniela 8:(25) I stosownie do swej wnikliwości sprawi też, że zwodnicze działanie w jego ręce się powiedzie. I w sercu swoim będzie się bardzo pysznił, a w okresie wolnym od troski doprowadzi wielu do zguby. (26)I powstanie przeciwko Księciu książąt, ale zostanie złamany bez udziału ręki.

Według bezpośredniego tłumaczenia z hebrajskiego słowo peace definitywnie występuje w oryginalnym tekście.

http://www.biblewheel.com/Gr/GR_Database.asp?bnum=27&cnum=8&vnum=25

Hebrajskie słowo, użyte w tym wersecie to - shalvah

Po angielsku oznacza to: prosperity 3, peaceably 2, quietness 1, abundance 1, peace 1; 8 1) quietness, ease,

Po polsku -  powodzenie, pokojowość, cichość, obfitość, łatwość, pokój.

Tłumaczenie powinno zawierać słowo shalvah -, które własnie znaczy powodzenie, pokojowość, cichość, obfitość, łatwość, pokój.

Czyli... król ten za pomocą shalvah zniszczy wielu... Chrześcijan, sług Bożych.

Najprawdopodobniej takie jest znaczenie tego wersetu i kontekst wskazuje także, że chodzi o sług Bożych.

Według KJV werset brzmi:

Daniela 8:(25) And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify [himself] in his heart, and by peace shall destroy many:

Po polsku...

Daniela 8:(25)Podczas jego rządów będzie miał powodzenie we wszystkim, będzie się wywyższał w swoim sercu, aby poprzez pokój zniszczyć wielu:

Dlaczego jest to moim zdaniem niezwykle ważne, zwłaszcza w tak ważnej kwestii?

Właściwe zrozumienie zgadza się ze znanym wielu wersetem:

I Tesaloniczan 5:(2) Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. (3) Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.

W tym kontekście Daniela 8:25,26 ma wielki sens oraz jest zgodny z I Tes5:3.

Według proroctw na ziemi zapanuje pokój, i podczas tego pokoju, kiedy przyjdzie ostatniemu królowi do głowy aby bezpośrednio zaatakować lud Boży, w tym momencie spadnie na niego zagłada i zagłada ta nie będzie dziełem ludzkiej ręki.

Podobnie mówi nam Ezechiel, kiedy król północy zaatakuje bezbronny lud Boży, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki.

Rozdziały 38 i 39 Ezechiela.

Czyli wynika z proroctw jasno, że po okresie wojen nastanie czas pokoju, który będzie czasem bardzo zwodniczym, wprowadzającym w błąd wielu braci i sióstr. "Prawda będzie powalona na ziemię" i będzie się wydawało, że Bóg przegrał walkę z szatanem. Wtedy rozpoczną się prześladowania i  "Brat brata będzie wydawał na śmierć".. Kiedy się tylko rozpoczną, nastąpi wyrok na szatanie i jego systemie władzy z ręki samego Boga.

Wielki Ucisk będzie dotyczył Chrześcijan, a nie świata.

Świat będzie prosperował, celebrował okres pokoju i wielkiego dobrobytu, którym zostaną zwiedzione masy ludzkości, oraz... duża część Chrześcijan, w tym owych wybranych przez Boga. O tym jest dokładnie w całym rozdziale 9-tym proroka Daniela.

Plan nazywany NESARA najprawdopodobniej jest owym planowanych dobrobytem.

Dlatego jest tak ważne prawidłowe tłumaczenie Daniela 8:25!

Napisano: 9 Marca 2011

Ostatnie uaktualnienie: 9 Marca 2011

 

powrót
 
powrót na górę